1244/1993

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Raskauden keskeyttämistä, steriloimista tai kastroimista koskevasta päätöksestä eikä mielenterveyslain (1116/90) 24 §:ssä tarkoitetussa valitusasiassa annetusta päätöksestä peritä maksua.

Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinten, muiden valtion viranomaisten pyytämistä asiantuntijalausunnoista eikä terveydenhuollon ammatinharjoittajien ammatinhaijoittamisen valvontaa koskevan asian käsittelystä.

2 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista terveydenhuollon oikeusturvakeskus perii oheisen taulukon mukaiset kiinteät maksut> ovat seuraavat suoritteet:

1) lupa elimien ja kudosten irroittamiseen;

2) sairaalan tai laitoksen hyväksyminen elimien tai kudosten irroittamiseen;

3) määräys toimia lausunnonantajalääkärinä raskauden keskeyttämistä koskevassa asiassa;

4) sairaalan hyväksyminen raskauden keskeyttämissairaalaksi;

5) oppilaitoksen hyväksyminen antamaan hierojaopetusta;

6) lääkärintoimen ja hammaslääkärintoimen haijoittamisoikeuden myöntämistä koskevat päätökset;

7) erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin oikeuden myöntämistä koskevat päätökset;

8) hyväksyminen merkittäväksi sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettävään luetteloon;

9) proviisorintoimen ja farmaseutin toimen harjoittamisoikeuden myöntämistä koskevat päätökset;

10) hammasteknikon toimen haijoittamisoikeuden myöntämistä koskevat päätökset;

11) erikoishammasteknikon oikeuden myöntämistä koskevat päätökset;

12) laillistetun optikon toimen harjoittamisoikeuden myöntämistä koskevat päätökset;

13) hierojien ammatinhaijoittamisoikeuden myöntämistä koskevat asiat;

14) ulkomailla koulutuksensa suorittaneiden sairaanhoitotoimen harjoittajien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämistä koskevat päätökset; sekä

15) ammatinhaijoittamisoikeutta koskevat todistukset.

3 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka terveydenhuollon oikeusturvakeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat:

1) tieto- ja informaatiojäijestelmiin liittyvä tietopalvelu silloin kun kyse ei ole vähäisestä opastus- ja neuvontapalvelusta;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) tilauksesta tehdyt selvitykset;

4) julkaisut; sekä

5) valokopiot ja muut jäljennökset.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Päätös on voimassa vuoden 1994 loppuun.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Ylitarkastaja
Tuula Karhu

LIITE

Elinten ja kudosten irroittamisluvat 250 mk
Sairaalan tai laitoksen hyväksymislupa elimien tai kudosten irroittamiseen 250 mk
Määräys lausunnonantajalääkäriksi raskauden keskeyttämistä koskevissa asioissa 250 mk
Sairaalan hyväksyminen raskauden keskeyttämissairaalaksi 250 mk
Oppilaitoksen hyväksyminen antamaan hierojan koulutusta 900 mk
Oikeus harjoittaa lääkärintointa/hammaslääkärintointa laillistettuna lääkärinä/hammaslääkärinä 250 mk
Pohjoismaiden ulkopuolisen valtion kansalaiselle myönnettävä lupa toimia lääkärinä/hammaslääkärinä 350 mk
Erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin oikeuden myöntäminen 250 mk
Oikeus harjoittaa proviisorintointa/farmaseutintointa laillistettuna proviisorina/farmaseuttina 250 mk
Pohjoismaiden ulkopuolisen valtion kansalaiselle myönnettävä lupa toimia proviisorina/farmaseuttina 350 mk
Oikeus harjoittaa optikon tointa laillistettuna optikkona 250 mk
Pohjoismaiden ulkopuolisen valtion kansalaiselle myönnettävä lupa toimia optikkona 350 mk
Oikeus harjoittaa hammasteknikon/erikoishammasteknikon tointa 250 mk
Pohjoismaiden ulkopuolisen valtion kansalaiselle myönnettävä lupa toimia hammasteknikkona 350 mk
Hyväksyminen merkittäväksi sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettävään luetteloon 50 mk
Oikeus harjoittaa hierojan tointa koulutettuna hierojana 250 mk
Ulkomaan kansalaiselle myönnettävä lupa toimia hierojana 350 mk
Ammatinharjoittamisoikeutta koskeva todistus 100 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.