1232/1993

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valtion teknillisen tutkimuskeskuksen eräistä suoritteista perittävistä maksuista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka valtion teknillinen tutkimuskeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat tutkimus-, kehitys- ja testauspalvelut, koulutus- ja neuvontapalvelut, tietopalvelut sekä muut vastaavat toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on voimassa vuoden 1996 loppuun. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Jorma Immonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.