1231/1993

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjän viikkovapaasta perittävistä maksuista

Sosiaali- ja terveysministeriö on maatalousyrittäjän lomituspalveluista 18 päivänä tammikuuta 1985 annetun asetuksen (46/85) 30 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Maatalousyrittäjältä peritään viikkovapaasta maksu siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Maksun suuruus määräytyy maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun asetuksen 3 §:n 1 momentissa määriteltyjen kotieläinyksikköjen määrän mukaan.

3 §

Jos karjatalous lomituksen aikana käsittää neljästä viiteen kotieläinyksikköä, maksu on 16 markkaa tunnilta. Kuudennesta kotieläinyksiköstä lukien maksu nousee yhdellä markalla yksikköä kohden kuitenkin siten, että korkein maksu on 37 markkaa tunnilta.

Täysi tuntimaksu peritään jokaiselta alkavalta lomitustunnilta. Lomitustunneiksi katsotaan ne tunnit, jotka luetaan lomittajan työajaksi kyseisessä lomituksessa, ei kuitenkaan tilojen välisiin matkoihin, peseytymiseen eikä ruokailuun kulunutta aikaa.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä päätöksellä kumotaan maatalousyrittäjän viikkovapaasta perittävistä maksuista 16 päivänä joulukuuta 1992 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1449/92).

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Nuorempi hallitussihteeri
Riitta Kuusisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.