1223/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Asetus oppisopimuskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan oppisopimuskoulutuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1606/92) 5-8 § seuraavasti:

5 §
Oppisopimuskoulutuksen mitoittamisen aluejako

Oppisopimuskoulutuksesta annetun lain (1605/92) 16 §:ssä tarkoitetut alueet määräytyvät alueiden kehittämisestä annetun lain (1135/93) 2 §:n 2 momentissa säädetyn aluejaon mukaisesti.

6 §
Opintososiaaliset edut

Opiskelijalle myönnetään tietopuoliseen opetukseen osallistumisen ajalta opintososiaalisia etuja seuraavasti:

1) päivärahaa 75 markkaa opetuspäivältä;

2) perheavustuksena päivärahaa 90 markkaa opetuspäivältä, jos opiskelijalla on huollettavanaan 18 vuotta nuorempi lapsi;

3) matkakustannusten korvausta matkasta opetuspaikkakunnalle ja takaisin halvimman matkustustavan mukaan; sekä

4) majoittumiskorvausta 28 markkaa opetuspäivältä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuskoulutuspaikkakunnan ulkopuolella.

7 §
Valtionosuuden maksaminen

Valtionosuus maksetaan paikallishallintoviranomaiselle kolmannesvuosittain tammikuun 15, toukokuun 15 ja syyskuun 15 päivän opiskelijamäärän ja alueelle määrättyjen oppisopimusten enimmäismäärien rajoissa. Paikallishallintoviranomaisen tulee toimittaa opiskelijamäärätiedot kunkin edellä mainitun kuukauden loppuun mennessä opetusministeriölle, joka maksaa valtionosuuden kuukauden kuluessa tietojen saamisesta.

8 §
Opiskelijan kotikunta

Valtionosuutta myönnettäessä opiskelijan kotikunnalla tarkoitetaan kuntaa, jossa opiskelijalla on väestötietolain (507/93) mukainen kotipaikka kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tämän asetuksen 6 §:n 2-kohdassa tarkoitettua perheavustusta maksetaan myös opiskelijalle, jonka edelleen jatkuva oppisopimuskoulutus on alkanut ennen vuotta 1993 ja jolle on myönnetty ja voitaisiin edelleen myöntää oppisopimuslain (422/67) mukaista perheavustusta.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.