1212/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Asetus harjoittelukouluasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

lisätään harjoittelukouluasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 1993 annetun asetuksen (371/93) 1 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

1 §

Kun opiskelijan opetustaito on ennen 1 päivää elokuuta 1993 arvosteltu harjoittelukouluasetuksen 45-47 §:ssä tarkoitetulla tavalla, opetustaidon arvosana merkitään opiskelijan pyynnöstä tutkintotodistukseen tai muuhun opettajan kelpoisuuteen vaadittavista opinnoista annettavaan todistukseen sen estämättä, että todistus annetaan tämän asetuksen tultua voimaan.

Henkilöllä, jonka opetustaito on arvosteltu harjoittelukouluasetuksen 45-47 §:ssä säädetyllä tavalla ja jolle on ennen 1 päivää tammikuuta 1994 annettu tutkintotodistus tai muu todistus opettajan kelpoisuuteen vaadittavista opinnoista ilman mainitun asetuksen 46 §:n mukaista opetustaidon arvosanaa, on oikeus pyynnöstä saada todistuksensa täydennetyksi siten, että arvosana merkitään todistukseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.