1211/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Asetus maatalous-metsätieteellisten perustutkintojen järjestämisestä annetun asetuksen1 ja 5 §:n muuttamisesta

Helsingin yliopiston kanslerin esityksestä ja opetusministerin esittelystä

muutetaan maatalous-metsätieteellisten perustutkintojen järjestämisestä 8 päivänä kesäkuuta 1979 annetun asetuksen (532/79) 1 §:n 1 momentti ja 5 §,

näistä 1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on osittain muutettuna 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetulla asetuksella (422/82), seuraavasti:

1 §

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa on seuraavat maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat:

1) maatalouden koulutusohjelma;

2) metsätalouden koulutusohjelma;

3) metsäekonomian ja markkinoinnin koulutusohjelma;

4) kotitalousalan koulutusohjelma; sekä

5) ympäristönhoidon koulutusohjelma.


5 §

Metsäekonomian ja markkinoinnin koulutusohjelman erityisenä tavoitteena on:

1) perehdyttää opiskelija metsä- ja puutalouteen sekä sen talous- ja yhteiskuntatieteellisiin, teknisiin ja ympäristöön liittyviin perusteisiin;

2) antaa opiskelijalle valmiudet kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, liikkeenjohtoon ja markkinointiin metsä- ja puutaloudessa; sekä

3) antaa opiskelijalle valmius jatkokoulutukseen vähintään yhdessä koulutusohjelman oppiaineessa tai siihen läheisesti liittyvässä, tiedekunnassa edustettuna olevassa oppiaineessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.