1210/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Asetus kasvatustieteellisen perustutkinnon ja erillisten erityisopettajan opintojen järjestämisestä Helsingin yliopistossa annetun asetuksen muuttamisesta

Helsingin yliopiston kanslerin esityksestä ja opetusministerin esittelystä

muutetaan kasvatustieteellisen perustutkinnon ja erillisten erityisopettajan opintojen järjestämisestä Helsingin yliopistossa 29 päivänä kesäkuuta 1979 annetun asetuksen (603/79) 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 9 §,

näistä 9 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 20 päivänä maaliskuuta 1987 annetulla asetuksella (332/87), seuraavasti:

4 §

Kotitalousopettajan koulutusohjelmaan sisältyvät joko yhden opetettavan aineen opinnot kotitaloudessa tai kahden opetettavan aineen opinnot, jolloin toisena opetettavana aineena voi olla kemia, matematiikka, englannin kieli, ruotsin kieli tai tiedekunnan luvalla muukin aine.

5 §

Tekstiilityön opettajan koulutusohjelmaan sisältyvät joko yhden opetettavan aineen opinnot tekstiilityössä tai kahden opetettavan aineen opinnot, jolloin toisena opetettavana aineena voi olla kemia, matematiikka, englannin kieli, ruotsin kieli tai tiedekunnan luvalla muukin aine.

9 §

Muun harjoittelun kuin opetusharjoittelun laajuus syventävissä opinnoissa on:

1) luokanopettajan koulutusohjelmassa enintään 2 opintoviikkoa;

2) kotitalousopettajan koulutusohjelmassa ja tekstiilityön opettajan koulutusohjelmassa enintään 6 opintoviikkoa; sekä

3) kasvatustieteen koulutusohjelmassa ja aikuiskoulutuksen koulutusohjelmassa enintään 5 opintoviikkoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.