1161/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Laki polttoaineverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään polttoaineverosta 17 päivänä joulukuuta 1982 annettuun lakiin (948/82) uusi 1 a § ja

muutetaan lain liitteenä oleva verotaulukko, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1561/92), seuraavasti:

1 a §

Mitä tässä laissa säädetään polttoaineista sovelletaan soveltuvin osin ydinvoimalla ja vesivoimalla maassa tuotettuun nettosähköenergiaan ja maahan tuotuun sähköenergiaan.

Sähköenergiasta, joka tuotetaan alle kahden megavolttiampeerin tehoisessa generaattorissa, ei ole suoritettava veroa.

Tarkemmat määräykset nettosähköenergian määrittelystä antaa kauppa- ja teollisuusministeriö.

VEROTAULUKKO

Tullitariffin nimike Tuote Tuoteryhmä Perusvero Lisävero
27.01 ja 27.02 Kivihiili; kivihiilibriketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet; ruskohiili 1. - 67,2 mk/ton
27.03:sta Jyrsinpolttoturve 2. - 4,3 mk/MWh
27.10:stä Lyijytön moottoribensiini
- peruslaatu 3. 236 p/l 7,1 p/l
- reformuloitu 4. 231 p/l 7,1 p/l
27.10:stä Lyijyllinen moottoribensiini
- peruslaatu 5. 281 p/l 7,1 p/l
- reformuloitu 6. 276 p/l 7,1 p/l
27.10:stä Moottoribensiinin sekoitus
- peruslaatu 7. 258,5 p/l 7,1 p/l
- reformuloitu 8. 253,5 p/l 7,1 p/l
27.10:stä Dieselöljy
- peruslaatu 9. 110,0 p/l 7,8 p/l
- rikitön laatu 10. 95,0 p/l 7,8 p/l
27.10:stä Kevyt polttoöljy 11. 4,2 p/l 8,0 p/l
27.10:stä Raskas polttoöljy 12. 2,5 p/kg 9,3 p/kg
27.11:stä Maakaasu, kaasumainen 13. - 6,5 p/nm3
27.16:sta Sähköenergia:
- ydinvoimalla tuotettu 14. 1,5 p/kWh 0,6 p/kWh
- vesivoimalla tuotettu 15. - 0,2 p/kWh
- maahan tuotu 16. 0,7 p/kWh 0,6 p/kWh

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 89/93
VaVm 62/93

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.