1142/1993

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain 1 a ja 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetun lain (609/73) 5 §,

sellaisena kuin se on 5 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa (636/91), sekä

lisätään 1 a §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti seuraavasti:

1 a §

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja valtiontakauksia ja vientitakuita voidaan myöntää valtioneuvoston erityisistä syistä antaman valtuuden nojalla silloinkin, kun ulkomaiseen ympäristönsuojeluinvestointiin, sen rahoittamiseen tai investoinnin kohdemaahan sisältyvä riski on niin suuri, ettei takausta tai takuuta Valtiontakuukeskuksen normaalin riskinharkinnan puitteissa voida myöntää tai kun takaus tai takuu myönnetään riskinharkinnan kannalta tavallisuudesta poikkeavilla ehdoilla.

5 §

Takaus- ja takuuluottoja saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta yhteensä enintään 3 000 miljoonan markan määrä mukaan lukematta korkoja ja muita pääoman lisäksi mahdollisesti maksettavia suorituksia, kuitenkin siten, että 1 a §:ssä tarkoitettujen takausten ja takuiden takuuvastuu saa nousta enintään 500 miljoonaan markkaan. Ulkomaanrahan määräisen luoton vasta-arvo lasketaan takausta tai takuuta annettaessa voimassa olleen Suomen Pankin asianomaiselle valuutalle noteeraaman keskikurssin mukaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 261/93
TaVM 43/93

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.