1119/1993

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

kumotaan Suomen Hallitusmuodon 41 §:n 1 momentti ja 87 §:n 7 kohta sekä

muutetaan 40 § seuraavasti:

40 §

Valtioneuvoston tulee saattaa täytäntöön presidentin päätökset. Valtioneuvostolle kuuluvat ne hallitus- ja hallintoasiat, jotka tässä hallitusmuodossa tai muussa laissa taikka asetuksessa on säädetty valtioneuvoston tai ministeriön päätettäviksi tai joita ei ole mainituin tavoin pidätetty presidentille tai uskottu alemmalle viranomaiselle.

Valtioneuvostolle kuuluvat asiat ratkaistaan valtioneuvoston yleisistunnossa tai asianomaisessa ministeriössä. Yleisistunnossa ratkaistaan laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat sekä ne muut asiat, joiden merkitys sitä vaatii. Ratkaisuvallan järjestämisen perusteista muutoin säädetään lailla. Tarkemmat säännökset ratkaisuvallasta annetaan asetuksella.

Valtioneuvoston yleisistunto on päätösvaltainen viisijäsenisenä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 184/92
PeVM 11/93

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.