1102/1993

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Laki alustoimitusten rahoitukseen myönnettävästä korkotuesta annetun lain 6 ja 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alustoimitusten rahoitukseen myönnettävästä korkotuesta 21 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1173/90) 6 §:n 2 momentti ja 9 § seuraavasti:

6 §

Ulkomaan rahan määräisen korkotukiluoton osalta korkotuki maksetaan kaksi pankkipäivää ennen koron erääntymispäivää voimassa olleen Suomen Pankin asianomaisen valuutan keskikurssin mukaan.

9 §

Tässä laissa tarkoitettuja luottoja voidaan hyväksyä vuosina 1991-1997 korkotukiluotoiksi yhteensä enintään 15 000 miljoonaa markkaa.

Laskettaessa 1 momentissa tarkoitettujen korkotukiluottojen yhteismäärä kunkin ulkomaan rahan määräisen luoton vasta-arvo Suomen markoissa lasketaan sinä päivänä voimassa olleen Suomen Pankin asianomaisen valuutan keskikurssin mukaan, jolloin kauppa- ja teollisuusministeriö on hyväksynyt luoton korkotukiluotoksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 165/93
TaVM 34/93

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.