1091/1993

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Laki liikuntalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1979 annetun liikuntalain (984/79) 5 luvun otsikko, 17-19 § ja 24 §:n 1 momentti,

näistä 18 § ja 24 §:n 1 momentti sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetussa laissa (1108/91), seuraavasti:

5 luku

Valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen valtionavustus

17 §

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha myönnettäväksi avustuksina asetuksella tarkemmin määriteltäville valtakunnallisille ja alueellisille liikuntajärjestöille.

18 §

Valtioneuvosto hyväksyy, valtion liikuntaneuvoston annettua asiasta lausuntonsa, ne valtakunnalliset ja alueelliset liikuntajärjestöt, jotka voivat tämän lain nojalla saada valtionavustusta.

19 §

Valtionavustus myönnetään 18 §:ssä tarkoitetulle järjestölle vuosittain sen talousarvion ja muiden selvitysten perusteella markkamääräisenä.

Valtionavustusta myönnettäessä on otettava huomioon erityisesti järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys tulosperusteisesti arvioituna.

24 §

Valtioneuvosto myöntää 5 luvussa tarkoitetut avustukset opetusministeriön esittelystä. Valtioneuvosto voi myös myöntää avustukset valtakunnalliselle liikuntajärjestölle edelleen jaettavaksi sen jäsenjärjestöille. Avustusten jakoa koskevan esityksen opetusministeriölle tekee valtion liikuntaneuvosto.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 228/93
SiVM 19/93

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.