1071/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1993

Opetusministeriön päätös Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen eräistä suoritteista perittävistä maksuista

Opetusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) nojalla päättänyt seuraavaa:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat

1) suomen, ruotsin ja saamen kielen lautakuntien antamat lausunnot

2) kielen- ja nimistönhuollon alaan kuuluvat lausunnot ja selvitykset, joiden antaminen edistää yleistä kielenkäyttöä ja joiden kohteena olevalla tuotteella ei tavoitella liiketaloudellista voittoa

3) kielineuvonta, jonka antamiseen käytetty työpanos on vähäinen

4) aineistojen käyttö tutkimustarkoituksiin arkistoissa ja tietoliikenneyhteyksien kautta

5) kirjaston paikallislainat sekä kokoelmien ja luetteloiden käyttö tutkimuskeskuksen tiloissa

6) vastavuoroisuuteen perustuva suomalais-ugrilaisen kirjallisuuden ulkomainen kaukopalvelu.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Virallisten kääntäjien tutkintoon osallistumisesta peritään tutkintomaksuna 700 markkaa ja sekä viralliselle kääntäjälle annettavasta todistuksesta 150 markkaa. [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1993), alkuperäinen sanamuoto kuului: tutkintotodistuksesta 150 markkaa. ]

Tutkimus- ja sanakirjajulkaisuista peritään julkaisemisesta aiheutuvat kustannukset.

Valtion, kuntien ja valtionapulaitosten kirjastoille annettavasta kaukopalvelusta peritään lähetyskustannukset ja suoritteen tuottamisen johdosta muille suoritettujen maksujen mukainen maksu.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, joiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat palvelut, joita tutkimuskeskus tuottaa valtion ja kunnan viranomaisille sekä muille yhteisöille ja yksityisille niiden pyynnöstä. Tällaisia palveluita ovat mm. koulutus, konsultointi ja tilaustutkimukset, julkaisujen kieliasun ja nimien tarkistus, pykälään 1 kuulumattomat lausunnot ja selvitykset, tietopankkien käyttö, tiedonhaut ja muu informaatiopalvelu, kirjaston luetteloiden ja tietokantojen etäkäyttö, muut kuin pykälissä 1 ja 2 mainitut kaukolainat, aineistojen luovuttaminen jäljenteenä ja tilojen luovuttaminen ulkopuolisten käyttöön.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Korkeakouluneuvos
Hannes Jumppanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.