1068/1993

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Asetus kirjastoasetuksen 6 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

lisätään 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun kirjastoasetuksen (1311/92) 6 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

6 §
Siirtymäsäännös

Henkilö, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on aloittanut oppisopimuskoulutuksen saavuttaakseen 2 momentissa mainitussa opetusministeriön päätöksessä tarkoitetun kirjastoalan opistoasteen tutkintoa vastaavan kelpoisuuden, saavuttaa mainitun kelpoisuuden suorittamalla koulutuksen vuoden 1996 loppuun mennessä.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1993.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.