1057/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1993

Sisäasiainministeriön päätös poliisin virkapuvusta ja aseistuksesta

Sisäasiainministeriö on päättänyt 23 päivänä elokuuta 1985 annetun poliisiasetuksen (737/85) 73 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1336/88):

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §
Virkapuku

Poliisin virkapukuun kuuluvien asusteiden sekä niissä käytettävien tunnusten ja merkkien on oltava tämän päätöksen määräysten sekä päätökseen liittyvien mallien mukaiset. Asusteiden, varusteiden sekä tunnusten ja merkkien on oltava valmistettu poliisin ylijohdon hyväksymistä kangaslaaduista, materiaaleista ja tarvikkeista.

2 §
Virkapuvun ja varusteiden käyttö

Poliisimiehellä, joka on velvollinen käyttämään virkapukua, on oltava ainakin sisäasiainministeriön erikseen määräämä perusvarustus. Poliisimies on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei hänen virkapukunsa eivätkä hänen käyttöönsä annetut poliisin varusteet ja aseistus joudu asiaan kuulumattomien haltuun. Hänen on myös huolehdittava virkapuvun ja varusteiden siisteydestä ja puhtaudesta.

Virkatehtävissään poliisimiehen on oltava siististi, huolellisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti pukeutunut. Virkapukuisten poliisimiesten on yhteisessä palveluksessa oltava yhdenmukaisesti pukeutuneena ottaen kuitenkin huomioon palveluksen luonne.

Poliisipiirin tai -yksikön päällikön taikka hänen määräämänsä esimiehen tulee valvoa, että virkapukuiset poliisimiehet ovat virkatehtäviä suorittaessaan pukeutuneina asianmukaisesti ja annettuja ohjeita noudattaen. Poliisipiirin tai -yksikön päällikkö määrää tarvittaessa, mitä virkapukua on käytettavä.

Poliisin virkapukua voidaan käyttää ulkomailla poliisipiirin tai -yksikön päällikön suostumuksella sellaisissa tilaisuuksissa, missä asianomaisen maan oma poliisi käyttää virkapukua.

2 luku

Virkapuku ja asusteet

3 §
Virka-asusteet

Virkapukuun kuuluvat seuraavat asusteet:

- päällystakki

- virkatakki

- kenttäpusero

- pitkähihainen paitapusero

- housut

- hame tai housuhame

- kenttätakki

- haalari

- sadetakki

- naisten liivi

- turkislakki

- lippalakki

- kenttälakki

- virka-asemaa osoittavat ja muut merkit

Tehtävän vaatiessa tulee poliisilla olla lisäksi tarpeellinen osa seuraavista virkapukineista merkkeineen:

- lyhythihainen paitapusero

- neulepusero

- puolihaalari

- kevytlakki

- venelakki

1 ja 2 momenteissa mainituista virka-asusteista suoritetaan virkapukuavustusta siten kuin valtion virkapukuavustuksista annetussa asetuksessa (850/69) säädetään.

Poliisin virkapukuun kuuluvat lisäksi jalkineet, sukat, paita, solmio, kaulaliina, käsineet, vyö ja juhlavyö. Virkapukuun voi kuulua myös erityinen varustevyö, kauluri sekä poolopaita. Tässä momentissa mainituista virka-asusteista ei suoriteta virkapukuavustusta.

Poliisin virkapukuun kuuluvat asusteet määritellään tarkemmin tämän päätöksen liitteessä.

4 §
Erityiset virka-asusteet ja -varusteet

Poliisitoiminnassa voidaan käyttää 3 §:ssä mainittujen virka-asusteiden lisäksi erityisiä virka-asusteita ja -varusteita. Tällaiset erityisasusteet ja -varusteet sekä niiden käyttöalue määritellään tämän päätöksen liitteessä.

5 §
Naisen virkapukua koskeva erityissäännös

Naisen virkapuvussa voidaan käyttää tummansinisestä virkapukukankaasta valmistettua liiviä. Suorien housujen sijasta voidaan käyttää samasta kankaasta valmistettua polven alapuolelle ulottuvaa hametta tai housuhametta, joiden kanssa käytetään tummansinisiä sukkia tai sukkahousuja. Myös muutoin voivat naisen virkapuku ja asusteet tarvittavilta osin poiketa edellä olevista määräyksistä.

6 §
Poliisikokelaan virkapuku

Poliisikokelaan virkapuku on poliisin virkapuku varustettuna kokelasasemaa osoittavalla merkillä.

7 §
Vartijan virkapuku

Tässä päätöksessä tarkoitetaan vartijalla ylivartija- ja vartijavahtimestaria.

Ylivartijavahtimestarin ja vartijavahtimestarin virkapuku on poliisin virkapuku varustettuna ylivartija- sekä vartija-asemaa osoittavilla merkeillä.

Vartijan virkapukuun kuuluvia valtion virkapukuavustuksen piiriin sisältyviä asusteita ovat seuraavat virkapukukappaleet: kenttätakki, kenttäpusero, virkatakki, haalari, neulepusero, housut, pitkä- ja lyhythihainen paitapusero, kenttälakki, lippalakki, turkislakki ja venelakki.

Kenttätakin sekä kenttä- ja paitapuseron sekä neulepuseron hihoissa on poliisin tunnuskuvalla varustetut hihamerkit, joiden alapuolella on laatta, jossa lukee ylivartija tai vartija. Laatta on vartijan virkatakissa oikean rintataskun yläpuolella. Vartijan päähineen merkkinä on hopeanvärisestä metallista valmistettu valtakunnan vaakuna.

Muutoin noudatetaan soveltuvin osin mitä poliisin virkapuvusta ja sen käytöstä määrätään tässä päätöksessä ja sen nojalla annetussa ohjesäännössä.

3 luku

Virkapuvussa käytettävät virka-asemaa osoittavat ja muut merkit

8 §
Virkatakin kaulus- ja olkalaattamerkit

Virkatakin kauluksissa on pohjalaatalla 30 mm:n korkuiset poliisin tunnukset, joiden alaosaa ympäröi tammenlehväseppele. Tunnus ja seppele on päällystöllä hopealangalla ja muilla vaaleanharmaalla silkkilangalla ommeltu. Pohjalaatta on viisikulmainen, korkeudeltaan 50 mm. Poliisin ylijohtoon kuuluvilla poliisimiehillä pohjalaatan väri on helmenharmaa, läänin poliisijohtoon kuuluvilla poliisimiehillä musta ja muilla kirkkaansininen. Päällystön pohjalaattaa ympäröi noin 2 mm:n levyinen punos, joka on poliisiylijohtajalla, poliisijohtajalla, poliisiylitarkastajalla, lääninpoliisineuvoksella, poliisiopiston ja poliisikoulun johtajalla sekä poliisipiirin päälliköllä hopeanvärinen ja muilla sininen.

Päällystöllä on virkatakin olkalaatoissa 35 mm:n pituiset hopeanväriset olkaleijonat ja alipäällystöllä ja miehistöllä hopeanväriset poliisin tunnuskuvat.

9 §
Virkatakissa käytettävät virka-asemaa osoittavat merkit

Virkatakin hihoissa on hihankäänteestä ylöspäin alkavalla, hihan ulkosivulla saumasta saumaan ulottuvalla kirkkaansinisellä laatalla samanpituiset kaluunat, jotka alkavat 3 mm laatan vaakasuorasta reunasta ja joiden väli on 3 mm. Laatan yläreuna on 3 mm kaluunoiden yläpuolella.

Kaluunoita on:

1) poliisiylijohtajalla alinna yksi 40 mm:n levyinen, mustapohjainen hopeanvärinen tammenlehväkaluuna ja sen yläpuolella kolme 10 mm:n levyistä tammenlehväkaluunaa;

2) poliisijohtajalla ja Helsingin poliisimestarilla alinna yksi 40 mm:n levyinen tammenlehväkaluuna ja sen yläpuolella kaksi 10 mm:n levyistä tammenlehväkaluunaa;

3) poliisiylitarkastajalla, lääninpoliisineuvoksella ja poliisiopiston johtajalla alinna yksi 40 mm:n levyinen tammenlehväkaluuna ja sen yläpuolella yksi 10 mm:n levyinen tammenlehväkaluuna;

4) Turun ja Tampereen poliisimestarilla sekä, apulaispoliisitarkastajalla, poliisikoulun johtajalla sekä Helsingin apulaispoliisimestarilla ylinnä yksi 30 mm:n levyinen tammenlehväkaluuna ja sen alapuolella kolme 10 mm:n levyistä tammenlehväkaluunaa;

5) nimismiehellä, muulla kuin 2 ja 4 kohdassa mainitulla poliisimestarilla, Turun ja Tampereen apulaispoliisimestarilla yksi 30 mm:n levyinen tammenlehväkaluuna ja sen alapuolella kaksi 10 mm:n levyistä tammenlehväkaluunaa;

6) apulaisnimismiehellä, muulla kuin 4 ja 5 kohdassa mainitulla apulaispoliisimestarilla, sisäasiainministeriön poliisiosaston ylikomisariolla, lääninylikomisariolla, lääninkomisariolla ja ylikomisariolla ylinnä yksi 30 mm:n levyinen tammenlehväkaluuna ja sen alapuolella yksi 10 mm:n levyinen tammenlehväkaluuna;

7) komisariolla kaksi 10 mm:n levyistä tammenlehväkaluunaa ja niiden välissä yksi 3 mm:n levyinen hopeanvärinen kaluuna;

8) ylikonstaapelilla yksi harmaa 10 mm:n levyinen kaluuna ja sen yläpuolella keskellä kaksi samasta kaluunanauhasta muodostettua sisäkkäin olevaa kolmiota, joista ulomman kanta on 70 mm ja sivujen pituus 60 mm ja kolmioiden väli 3 mm; sekä

9) vanhemmalla konstaapelilla yksi vaakasuora 5 mm:n levyinen harmaa kaluunanauha.

Nuoremmalla konstaapelilla ei ole virka-asemaa osoittavia merkkejä.

10 §
Kenttäpuserossa, paitapuserossa, neulepuserossa, haalarissa, naisten liivissä ja kenttätakissa käytettävät merkit

Kenttäpuseron, paitapuseron, neulepuseron, haalarin, kenttätakin ja naisten liivin olkalaatoissa on virka-asemaa osoittavat merkit ilman kirkkaansinistä pohjalaattaa. Päällystöllä on virka-asemaa osoittavien merkkien yläpuolella olkaleijonat. Kenttäpuserossa ja haalarissa on samanlaiset kaulusmerkit kuin virkatakissa.

Hihoissa suoraan olkapään suunnassa noin 55 mm olkapään alapuolella on vaaleanharmaalla silkkilangalla ommeltu poliisin tunnuskuva kirkkaansinisellä pohjalla. Pohjalaatan korkeus on 110 mm ja leveys 70 mm.

11 §
Päällystakissa ja sadetakissa käytettävät merkit

Päällystakin hihoissa on virka-asemaa osoittavat merkit ilman kirkkaansinistä pohjalaattaa. Kaluunat on kiinnitetty kankaanväriselle laatalle, jonka alareuna on 50 mm hihansuun yläpuolella. Laatta on kiinnitetty hihaan kahdella pienellä takin napilla. Olkalaatoissa ja kauluksissa ei ole merkkejä.

Sadetakin hihoissa on valkoisella painettuna poliisin tunnuskuva. Sadetakissa ei käytetä virka-asemaa osoittavia merkkejä.

12 §
Lippalakin merkit

Lippalakin etupuolella on:

1) päällystöllä lakin alaosassa kankaasta valmistettuun, mustan silkkipunoksen ympäröimään laattaan kiinnitettynä emalinen, väritetty valtakunnan vaakuna hopealangasta ommellun kuusenhavuseppeleen sisällä ja tämän yläpuolella valko-sini-valkoinen hopeareunainen 20 mm:n läpimittainen virkakokardi; havuseppeleen korkeus ja leveys on noin 50 mm;

2) alipäällystöllä samanlaiset merkit kuin päällystöllä, kuitenkin ilman virkakokardia; ja

3) miehistöllä hopeanvärisestä metallista valmistettu kuusenhavuseppele mustalla pohjalla, jonka sisällä emalinen väritetty valtakunnan vaakuna; ilman virkakokardia.

Poliisiylijohtajalla, poliisijohtajalla, ja Helsingin poliisimestarilla on lakin lipan ylä- ja alareunassa hopealangasta punottu 12 mm leveä tammenlehväaiheinen lippakoriste. Poliisiylitarkastajalla, lääninpoliisineuvoksella, poliisiopiston sekä poliisikoulun johtajalla on samanlainen koriste lipan alareunassa.

Poliisiylijohtajalla, poliisijohtajalla, poliisiylitarkastajalla, lääninpoliisineuvoksella, Helsingin, Turun ja Tampereen poliisimestarilla, poliisiopiston ja poliisikoulun johtajalla, apulaispoliisitarkastajalla ja Helsingin apulaispoliisimestarilla on lakissa kaksi kahdella pienikokoisella vaakunanapilla kiinnitettyä, 4 mm:n paksuisesta hopeapunoksesta valmistettua leukanauhaa sekä lakin yläreunaan ommeltu 2 mm:n levyinen valkoinen saumareunus.

Nimismiehellä, muulla kuin 3 momentissa mainitulla poliisimestarilla, apulaisnimismiehellä, muulla kuin 3 momentissa mainitulla apulaispoliisimestarilla, sisäasiainministeriön poliisiosaston ylikomisariolla, lääninylikomisariolla, lääninkomisariolla ja ylikomisariolla on lakissa kaksi sanotunlaista leukanauhaa sekä komisariolla yksi 5 mm:n paksuinen leukanauha.

Alipäällystöllä leukanauhana on kaksi vaakunanapilla kiinnitettävää 4 mm:n paksuista mustaa silkkipunosta ja miehistöllä 5 mm:n paksuinen vaakunanapilla kiinnitettävä musta silkkipunos.

13 §
Kenttälakin, venelakin ja kevytlakin merkit

Kenttälakissa ja venelakissa on samanlaiset merkit kuin lippalakissa. Kevytlakissa on mustalla pohjalla hopeanvärinen kuusenhavuseppele, jonka sisällä on emalinen väritetty valtakunnan vaakuna; ilman virkakokardia. Kevytlakissa ei kuitenkaan käytetä lippakoristeita, punoksia, valkoista saumareunusta eikä leukanauhaa.

Poliisiylijohtajalla, poliisijohtajalla, poliisiylitarkastajalla, lääninpoliisineuvoksella, Helsingin, Turun ja Tampereen poliisimestarilla, poliisiopiston ja poliisikoulun johtajalla, apulaispoliisitarkastajalla sekä Helsingin apulaispoliisimestarilla on kenttälakissa samanlainen saumareunus kuin lippalakissa.

14 §
Turkislakin merkit

Turkislakissa on samanlaiset merkit kuin lippalakissa.

Poliisiylijohtajan, poliisijohtajan, poliisiylitarkastajan, lääninpoliisineuvoksen, Helsingin, Turun ja Tampereen poliisimestarin, poliisiopiston ja poliisikoulun johtajan, apulaispoliisitarkastajan sekä Helsingin apulaispoliisimestarin lakin päällisen ristisaumoihin on ommeltuna 4 mm:n levyinen valkoinen saumanauha. Nimismiehen, muun poliisimestarin, apulaisnimismiehen, apulaispoliisimestarin, sisäasiainministeriön poliisiosaston ylikomisarion, lääninylikomisarion, lääninkomisarion ja ylikomisarion lakissa on samanlainen 2 mm:n levyinen saumanauha sekä komisarion lakissa kirkkaansininen 2 mm:n levyinen saumanauha.

15 §
Muut tunnukset

Kenttäpuserossa, kenttätakissa, haalarissa, neulepuserossa, naisten liivissä ja paitapuserossa on oikean rintataskun yläpuolella sinisellä kangaslaatalla vaalea teksti: ''POLIISI - POLIS''. Kaksikielisessä poliisipiirissä, jossa enemmistön kielenä on ruotsi, laatalla on teksti: ''POLIS - POLIISI''. Sadetakissa teksti on valkoisella painettuna oikeassa rinnassa.

Kenttäpuserossa, kenttätakissa, neulepuserossa ja paitapuserossa vasemman rintataskun yläpuolella tai rintataskun kannessa ja naisten liivissä vasemmalla puolella voi olla vähintään 80 mm levyinen sininen nimilaatta, jossa on valkoisella tekstillä poliisimiehen sukunimi. Haalarissa nimilaatta on oikean rintataskun kannessa.

Poliisin ylijohto voi erityisestä syystä antaa luvan myös muun tarpeellisen tunnuksen käyttöön virkapuvussa.

16 §
Erityisvarusteissa käytettävät merkit

Moottoripyöränkuljettajan ajopuvun olkalaatoissa on virka-asemaa osoittavat merkit ilman kirkkaansinistä pohjalaattaa. Ajopuvun hihoissa on poliisin tunnuskuva kirkkaansinisellä pohjalla.

Moottorikelkankuljettajan ajopuvun hihoissa on poliisin tunnuskuva. Lisäksi puvussa voi olla olkalaatat niissä olevine virka-asemaa osoittavine merkkeineen.

Erityisvarusteissa on oltava ainakin poliisin tunnuskuva tai poliisimiesasemaa osoittava muu tunnus.

17 §
Poliisikokelaan virkapuvussa käytettävät merkit

Poliisikokelaan virkapuvussa on samanlaiset merkit kuin nuoremman konstaapelin virkapuvussa sekä lisäksi oikean rintataskun yläpuolella taikka päällysvaatetuksessa vasemmassa hihassa olkapään alapuolella kirkkaansinisellä laatalla vaaleanharmaa teksti: ''POLIISIKOKELAS - POLISASPIRANT''.

4 Luku

Aseet, välineet ja varusteet

18 §
Perusaseistus ja -välineet

Poliisimiehellä on henkilökohtainen virka-ase. Asetta kannetaan vyöhön tai erityiseen varustevyöhön kiinnitettävässä umpi- tai avokotelossa. Muuta kuin virkapukua käytettäessä ei virka-asetta saa kantaa näkyvillä.

Vyössä tai varustevyössä voidaan kantaa patukkaa, käsirautoja ja käsiradiota. Vyö, varustevyö sekä niihin kiinnitettävät ase- ja muut kotelot sekä varustekiinnitykset ovat väriltään mustia.

Poliisipiirin tai -yksikön päällikkö voi olosuhteiden tai tehtävien vaatiessa määrätä virka-aseen tai välineiden kantotavasta.

19 §
Muu aseistus, välineet ja varusteet

Tehtävän vaatiessa poliisi voidaan varustaa muilla kuin 18 §:ssä tarkoitetuilla aseilla, välineillä ja varusteilla.

5 luku

Erinäisiä määräyksiä

20 §
Määräykset ja ohjeet

Poliisin ylijohto antaa yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet tämän päätöksen soveltamisesta.

21 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan poliisin virkapuvusta ja aseistuksesta 2 päivänä helmikuuta 1983 annettu sisäasiainministeriön päätös (133/83) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä vartijain virkapuvusta 27 päivänä lokakuuta 1980 annettu sisäasiainministeriön päätös (3905/401/80) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

22 §
Siirtymäsäännökset

Aikaisemman päätöksen mukaisia virka-asusteita ja virka-asemaa osoittavia merkkejä saa käyttää vuoden 1998 loppuun.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1993

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Vs. tarkastaja
Ari Myöhänen

Poliisin virka-asusteet

Päällystakki

Kangas: tummansinistä virkapukukangasta.

Malli: väljähkö, kaksirivinen.

Pituus: hiukan polvitaipeen alapuolelle.

Kaulus: avokaulus, käänteiden kanssa kaksin kerroin kääntyvä.

Hihat: väljähköt, alaspäin kapenevat, hihansuusta 80 mm:n etäisyydellä on kahdella pienikokoisella napilla kiinnitettävä hihalaatta.

Taskut: päällyslistalla varustetut pystyt sisäpuoliset sivutaskut.

Olkalaatat: kaksinkertaiset irto-olkalaatat kiinnitettyinä kuten kenttäpuserossa.

Napit: kummassakin rivissä kolme kankaista sinistä nappia.

Vyö: samasta kankaasta valmistettu, 50 mm leveä, soljellinen, sivusaumoissa olevien lenkkien läpi pujotettava.

Vuori: kahdella povitaskulla varustettu kokovuori.

Virkatakki

Väri ja kangas: tummansinistä virkapukukangasta.

Malli: vartalonmukainen, yksirivinen, sileä, neljällä suurella napilla kiinnitettävä, selkäkappaleessa keskisauma.

Pituus: haaraan saakka.

Kaulus: v-aukkoinen avokaulus.

Hihat: suorat, 90 mm korkeat hihankäänteet, joissa peräkkäin kolme pientä nappia.

Rinta- ja sivutaskut: päälle ommellut ja kannella varustetut, rintataskuissa pienet ja sivutaskuissa suuret napit.

Napit: hopeanväriset, Suomen vaakunaleijonalla varustetut.

Kenttäpusero

Väri ja kangas: tummansininen virkapukukangas. Pusero voidaan valmistaa myös virkapukukankaan värisestä nahasta.

Malli: puseromainen, kapea helmakaitale, jossa takakappaleella kuminauha, selkäkoketti, edessä vetoketju ja tuulilista.

Pituus: lantiolinjaan saakka.

Kaulus: puseromainen kaulus

Hihat: väljät, kahdenkappaleen hihat, hihansuissa laskokset, ranneke kaksinappinen.

Taskut: rintataskut kannelliset, painonapein varustetut paikkataskut palkeella. Alataskut yhdenlistan sisätaskut vetoketjulla, povitaskut vetoketjulla.

Olkain: virkapukukankaasta valmistettu kaksinkertainen olkainlaatta, joka kiinnitetään leveämmästä päästä olkasaumassa olevaan lenkkiin ja kapeammasta päästä pienellä vaakunanapilla.

Vuori: kokovuori.

Paitapusero

Väri: vaaleansininen.

Malli: pitkä- ja lyhythihainen paitapusero, rintataskut. Paitapuserossa käytetään samanlaisia ja samalla tavoin kiinnitettyjä olkalaattoja kuin kenttäpuserossa. Lyhythihaisen paitapuseron kaulus on napiton.

Neulepusero

Väri ja kangas: tummansininen fleece.

Malli: väljä pusakka, etuhalkio nepparikiinnityksellä, kyynärpaikat, helmassa ja hihansuissa kuminauhat, olalla nappi ja lenkki olkalaattaa varten.

Pituus: lantiopituus.

Kaulus: pystykaulus.

Hihat: yhdenkappaleen hiha.

Taskut: paikkatasku rinnassa, vetoketju.

Napit: vaakunanapit ja nepparit.

Housut

Väri ja kangas: sama kuin virkatakissa.

Malli: suorat lahkeet, vinoon leikatut sivutaskut, takataskut ja vyölenkit.

Hame

Väri ja kangas: sama kuin virkatakissa.

Malli: Helmasta levenevä, polven alapuolelle ulottuva, takakappaleen alaosassa halkio, yläosassa vetoketju, vinoon leikatut sivutaskut.

Housuhame

Väri ja kangas: sama kuin virkatakissa.

Malli: leveähköt lahkeet, muutoin sama kuin hameessa.

Kenttätakki

Väri ja kangas: tummansinistä vettä hylkivää kangasta.

Malli: väljä, laskoksen alle jäävällä vetoketjulla kiinnitettävä. Takin sivuissa vetoketjut.

Pituus: puolireiteen saakka.

Olkalaatat: kaksinkertaiset takin kankaasta valmistetut olkalaatat kiinnitettynä kuten kenttäpuserossa.

Kaulus: pystykaulus, jonka sisällä huppu.

Hihat: suorat, kahden kappaleen hihat, joiden suissa tampit ja tarrat.

Taskut: kannelliset ylätaskut, joissa palje. Vetoketjulliset alataskut. Kaksi povitaskua, joista toinen vetoketjullinen.

Vuori: tikattu lämpövuori.

Haalari

Väri ja kangas: valmistettu tummansinisestä puuvillasekoitteisesta kankaasta.

Malli: väljä kokohaalari, edessä vetoketju, tuulilista, nepparit, lahkeissa edessä prässitikkaukset, lahkeensuut vetoketjuilla säädettävät, vyötärö kuminauhalla säädettävä ja selässä väljyyttä antavat laskokset.

Hihat: suorat, hihansuut neppareilla säädettävät.

Taskut: tarralla kiinnitettävät kannelliset reisitaskut. Sivutaskuissa vetoketjut ja sivusaumoissa sivuaukot. Kannellisessa rintataskussa tarrakiinnitys ja radiotaskussa nepparikiinnitys.

Vuori: koko vuori tai ilman koko vuorta.

Heijastimet: ilman heijastimia tai hihansuissa ja lahkeiden suissa heijastinnauhat.

Puolihaalari

Väri ja kangas: tummansininen puuvillasekoitteinen kangas.

Malli: väljä lappuhaalari olkaimilla. Edessä tuulilistan alla vetoketju. Vyötäröllä kuminauha. Lahkeissa vetoketjulliset sivuaukot ja heijastinnauhat.

Taskut: rinnassa vetoketjullinen sisätasku.

Vuori: tikattu lämpövuori.

Sadetakki

Väri ja kangas: sininen vedenpitävä kangas.

Malli: suora A-linjainen. Selässä koketti, jonka alla tuuletusaukot. Edessä painonappikiinnitys. Hihansuissa ja helmassa heijastinnauhat. Sivuissa aukot. Huppu.

Taskut: listasisätaskut.

Hihat: suorat raglahihat.

Naisten liivi

Väri ja kangas: tummansininen virkapukukangas.

Malli: hihaton, etuosassa napit ja pienet taskut, olalla nappi ja lenkki olkalaattaa varten. Takakappaleen alaosassa halkio, jota yhdistää kangaskappale.

Tunnisteliivi

Tunnisteliivi on valmistettu sinisestä kankaasta. Edessä ja takana on valkoisella teksti: POLIISI - POLIS.

Päähineet

Lippalakki: tummansinistä virkapukukangasta, lippa mustaa kiiltonahkaa.

Kenttälakki: tummansinistä virkapukukangasta, pehmeä, vuorattu, lippa ja alaslaskettava niskasuoja, joka talvikenttälakissa on fleeceä. Käänteen etuosassa on kirkkaansininen saumareunus ja pieni vaakunanappi.

Venelakki: tummansinistä virkapukukangasta, soikea, edestä korkeampi, varustettu käänteellä, jossa on kirkkaansininen saumareunus. Lakissa on 15 mm:n levyinen, kahdella pienikokoisella vaakunanapilla kiinnitettävä musta kiiltonahkainen leukanauha.

Kevytlakki: tummansinistä virkapukukangasta, jossa pehmeä vuorattu lippa ja kuminauhakiristys takana.

Turkislakki: mustaa turkista, päällinen virkapuvun väristä kangasta.

Paita

Väri ja malli: valkoinen ja vaaleansininen kauluspaita.

Jalkineet ja sukat

Jalkineet: mustat, sileät ja nauhalliset puolikengät tai varsikengät ja tarpeen vaatiessa mustat saapikkaat.

Puolikenkien kanssa käytetään tummansinisiä sukkia.

Solmio

Väri: tummansininen.

Käsineet

Käsineet: mustat tai valkoiset nahkaiset, kankaiset tai kudotut sormikkaat.

Kaulaliina

Väri: tummansininen tai valkoinen.

Vyö

Vyö: housujen kannattimena käytetään mustaa vyötä, johon virka-ase koteloineen sekä varusteineen kiinnitetään.

Varustevyö: materiaaliltaan tukeva vähintään 50 mm leveä vyö, johon virka-ase koteloineen sekä varusteineen kiinnitetään.

Juhlavyö: hopeanvärinen, 50 mm leveä, neljään riviin asetetuin suorakaiteen muotoisin sinisin kuvioin kirjailtu. Juhlavyö kiinnitetään soljella, joka on hopeanvärinen ja jossa on laakeriseppeleen ympäröimä vaakunaleijona.

Poolopaita ja kauluri

Väri ja kangas: tummansinistä puuvillaa tai villaa.

Virkapukuun kuuluvat erityiset asusteet ja varusteet

Moottoripyöränkuljettajan erityisvarusteet: tummansininen nahasta tai vaaleansinisestä suojakankaasta valmistettu ajopuku, mustat ajosaappaat, ajokäsineet ja valkoinen suojakypärä.

Moottorikelkkaa käytettäessä: tummansininen ajopuku, ajokengät ja -käsineet, suojalasit sekä suojakypärä. Tarvittaessa voi varusteina olla lämmin väliasu ja päänsuojus.

Ratsastavan poliisimiehen erityisvarusteet: virkapuvun väriset saapashousut, mustat ratsastussaappaat, käsineet sekä tarvittaessa suojakypärä.

Polkupyörällä liikkuvalla poliisimiehellä voi olla polkupyöräilijän suojakypärä.

Liikenteenohjaajan erityisvarusteet: valkoiset käsineet, valkoinen tai vaaleanharmaa vyö olkahihnoineen ja/tai heijastinliivi.

Koiranohjaajalla ja koiranohjaajan apumiehellä sekä raskaan liikenteen valvojalla voi olla enstex-kankaasta valmistetut virkahousut.

Päällystakki

Virkatakki

Kenttäpusero

Paitapusero

Lyhythihainen paitapusero

Neulepusero

Housut

Hame/Housuhame

Kenttätakki

Haalari

Puolihaalari

Sadetakki

Naisten liivi

Tunnisteliivi

Turkislakki

Lippalakki

Kenttälakki

Talvikenttälakki

Kevytlakki

Venelakki

Liikennepoliisin vyö

Juhlavyö

Hihakaluunat

Leukanauhat

Lakkien merkit

Lippakoristeet

Kaulusmerkit

Olkalaatat

Hihalaatta

Nimilaatta

Tunnus

Poliisikokelaan merkki

Vartijoiden hihamerkit

Hihamerkki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.