1026/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Asetus rangaistusmääräysmenettelystä

Oikeusministerin esittelystä säädetään rangaistusmääräysmenettelystä 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun lain (692/93) 20 §:n nojalla:

1 §

Rangaistusvaatimus, rangaistusmääräys, rangaistusvaatimuksesta laadittavat kirjalliset ilmoitukset sekä ohjeet siitä, miten syytetyn on meneteltävä, jos hän tahtoo vastustaa rangaistusvaatimusta, on laadittava oikeusministeriön painattamille lomakkeille, ellei oikeusministeriö toisin määrää.

Oikeusministeriö vahvistaa edellä 1 momentissa mainittujen lomakkeiden ja ohjeiden kaavat sekä muiden rangaistusmääräysmenettelyssä käytettävien ilmoitusten kaavat.

2 §

Rangaistusvaatimusta antavan virkamiehen on tarkistettava epäillyn henkilöllisyys luotettavalla tavalla ja tehtävä merkintä siitä rangaistusvaatimukseen.

3 §

Jos rangaistusvaatimuksessa vaaditaan omaisuutta menetettäväksi, on omaisuuden arvo merkittävä näkyviin rangaistusvaatimukseen.

4 §

Jos epäilty kiistää teon, rangaistusvaatimukseen tai siihen liitettävään erilliseen asiakirjaan on merkittävä kiistämisen peruste.

5 §

Rangaistusvaatimukseen on merkittävä se virallinen syyttäjä, jolle rangaistusvaatimuksen vastustamisesta on ilmoitettava, syyttäjän kanslian postiosoite sekä viimeinen päivä, jolloin vastustamisesta on ilmoitettava.

6 §

Virallisen syyttäjän on viipymättä ilmoitettava apulaissyyttäjälle sellaisen rangaistusvaatimuksen vastustamisesta, joka on viimeksi mainitun annettavana.

7 §

Rangaistusmääräysasiain ratkaisut numeroidaan juoksevasti vuosittain kussakin syyttäjäpiirissä. Jos syyttäjäpiirissä on useampia rangaistusmääräyksiä antavia syyttäjiä ja apulaissyyttäjiä, numerointi voidaan tarvittaessa suorittaa kunkin syyttäjän ja apulaissyyttäjän osalta erikseen.

8 §

Ilmoitus rangaistusmääräysasiain ratkaisusta on lähetettävä oikeusministeriöön kultakin kuukaudelta ennen seuraavan kuukauden 15 päivää.

Oikeusministeriö toimittaa tiedot rangaistusmääräyksistä tilastokeskukselle.

9 §

Rangaistusmääräyksiä koskevat asiakirjat säilytetään asiakirjavihkoina virallisen syyttäjän kanslian arkistossa järjestettynä rangaistusmääräysten numeron mukaan erikseen kultakin vuodelta. Myös apulaissyyttäjän ratkaisemat rangaistusmääräysasiat säilytetään virallisen syyttäjän kanslian arkistossa.

10 §

Oikeusministeriö antaa yleiset ohjeet rangaistusmääräysmenettelyssä käytettävien lomakkeiden täyttämisestä sekä ilmoitusten tekemisestä.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.