1021/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maksuttomasta oikeudenkäynnistä 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (87/73) 26 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 2 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (107/79), seuraavasti:

26 §

Hovioikeuden, maaoikeuden ja vesiylioikeuden antamaan 23 §:n 1 momentissa ja 24 §:ssä tarkoitettuun ratkaisuun saa hakea muutosta vain, jos korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

HE 189/93
LaVM 16/93

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.