1011/1993

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1993

Ympäristöministeriön päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö on muuttanut avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille 8 päivänä maaliskuuta 1993 antamansa päätöksen (245/93) 1 §:n 1 momentin, 4 §:n ja 6-8 §:n näin kuuluviksi:

1 §

Valtion vuoden 1993 talousarvion momentilta 35.45.61 (Avustukset vuokrataloille) saa maksaa avustuksia vuokratalon talouden tervehdyttämiseksi ja käyttää 7 §:ssä tarkoitetuista selvityksistä aiheutuvien menojen maksamiseen 6 700 000 markan lisäksi enintään 700 000 markkaa siten kuin tässä päätöksessä määrätään.


4 §

Valtiokonttori myöntää ja maksaa avustukset vuokratalon omistajan hakemuksesta. Tarkemmat määräykset hakumenettelystä sekä hakemuksiin liitettävistä selvityksistä antaa valtiokonttori.

6 §

Valtiokonttorin ja sen kunnan, jossa vuokratalo sijaitsee, on valvottava, että avustus käytetään tässä päätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Avustuksen saaja on velvollinen antamaan valtiokonttorille ja asianomaiselle kunnan viranomaiselle valvonnan suorittamiseksi tarvittavat tiedot.

7 §

Valtiokonttori saa käyttää 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta määrärahasta enintään 300 000 markkaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien asuntoyhteisöjen talouden tervehdyttämistä ja asuinyhteisöjen kunnossapidon suunnittelua edistävistä selvityksistä ja toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

8 §

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993. Avustukset lisämäärärahasta voidaan myöntää niitä haettavaksi julistamatta.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1993

Ministeri
Pirjo Rusanen

Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos
Hannu Junkkari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.