1010/1993

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1993

Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1994 ennakon alarajasta ja kantoeristä

Valtiovarainministeriö on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain 42 §:n ja 48 §:n 1 momentin nojalla,

sellaisena kuin ne ovat, 42 § 12 päivänä marraskuuta 1982 annetussa laissa (808/82) ja 48 §:n 1 momentti 13 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (670/76), päättänyt:

1 §

Ennakkoa ei määrätä, jos sen määrä olisi pienempi kuin 1 000 markkaa.

2 §

Ennakko kannetaan tuloverolain 3 §:ssä tarkoitetuilta yhteisöiltä ja 5 §:ssä tarkoitetuilta yhteisetuuksilta ennakon määrästä riippuen kahdessa tai useammassa erässä seuraavasti:


Kannettavan ennakon  Kantoerien  Kantokuukaudet
määrä mk       lukumäärä

  1 000 - 5 000    2     helmikuu ja syyskuu
yli 5 000        11     helmikuu-joulukuu

3 §

Muille kuin 2 §:ssä tarkoitetuille yhteisöille ja yhteisetuuksille määrätty ennakko kannetaan m ennakon määrästä riippuen kahdessa tai useammassa erässä seuraavasti:


Kannettavan ennakon  Kantoerien  Kantokuukaudet
määrä mk       lukumäärä

  1 000 - 3 000    2     huhtikuu ja syyskuu
yli 3 000 mutta
enintään 10 000     3     maaliskuu, heinäkuu ja
                  marraskuu
yli 10 000 mutta
enintään 30 000     5     maaliskuu, toukokuu,
                  heinäkuu, syyskuu
                  ja marraskuu
yli 30 000 mutta
enintään 100 000     6     helmikuu, huhtikuu,
                  kesäkuu, elokuu,
                  lokakuu ja joulukuu
yli 100 000       11     helmikuu-joulukuu

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

Päätöstä sovelletaan verovuodelta 1994 määrättävän ennakon kantoon.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1993

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vs. ylitarkastaja
Jukka Havula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.