1004/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Laki kotimaisesta öljykasvituotannosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kotimaisesta öljykasvituotannosta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (675/92) 4 §:n 3 momentti seuraavasti:

4 §
Hinnanalennuskorvauksen yleiset edellytykset

Jos ulkomaisen öljykasvinsiemenen tuontihinta satovuoden aikana on alentunut enemmän kuin 20 prosenttia syyskuussa 1992 vahvistetusta vertailuhinnasta, korotetaan kysymyksessä olevan satovuoden hinnanalennuskorvauksia varten osoitettujen varojen kokonaismäärää sekä 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua enimmäismäärää sillä prosenttiyksikkö- määrällä, joka saadaan vertaamalla raja-arvon ylittävää markkamäärää edellä 2 §:n 2 momentissa mainittuun kiloa kohti maksettavaan hinnanalennuskorvaukseen. Ulkomaisen öljykasvinsiemenen hinnan kohotessa vastaavasti alennetaan kysymyksessä olevan satovuoden hinnanalennuskorvauksia varten osoitettujen varojen kokonaismäärää ja 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua enimmäismäärää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

HE 229/93
MmVM 18/93

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.