1003/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Laki kotimaisesta tärkkelystuotannosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kotimaisesta tärkkelystuotannosta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (674/92) 3 §:n 3 momentti seuraavasti:

3 §
Tärkkelystuen perusteet

Jos tärkkelyksen kansainvälinen hinta satovuoden aikana on alentunut enemmän kuin 20 prosenttia syyskuussa 1992 vahvistetusta tärkkelyksen kansainvälisestä vertailuhinnasta, korotetaan kysymyksessä olevan satovuoden tärkkelystuotannon tukemista varten osoitettujen varojen kokonaismäärää sekä 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua enimmäismäärää sillä prosenttiyksikkömäärällä, joka saadaan vertaamalla raja-arvon ylittävää markkamäärää edellä 2 §:n 2 momentissa mainittuun kiloa kohti maksettavaan tukeen. Kansainvälisen hinnan kohotessa vastaavasti alennetaan kysymyksessä olevan satovuoden tärkkelystuotannon tukemista varten osoitettujen varojen kokonaismäärää ja 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua enimmäismäärää.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

HE 229/93
MmVM 18/93

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.