987/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993

Asetus väestönsuojeluasetuksen 25 §:n muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 22 päivänä toukokuuta 1959 annetun väestönsuojeluasetuksen (237/59) 25 §,

sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1975 annetussa asetuksessa (971/75), seuraavasti:

25 §

Väestönsuojelulain 22, 24 ja 25 §:ssä tarkoitetut asiat käsittelee ja ratkaisee asianomainen lääninhallitus.

Väestönsuojelulain 24 §:ssä tarkoitettua lainaa koskeva hakemus samoin kuin yksityisen tai muun yhteisön kuin kunnan tai kuntainliiton tekemä väestönsuojelulain 25 §:ssä tarkoitettua korvausta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään niiden toimenpiteiden suorittamisajankohtaa seuraavan kalenterivuoden kuluessa, joista aiheutuviin kustannuksiin lainaa tai korvausta haetaan. Hakemus voidaan tehdä myös ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.