986/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993

Asetus palo- ja pelastustoimesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan palo- ja pelastustoimesta 31 päivänä joulukuuta 1975 annetun asetuksen (1089/75) 1 §:n 5 kohta, 4 §:n 2 momentin 3 kohta ja 32 §:n 1 momentti, seuraavasti:

1 §

Sisäasiainministeriön tehtävänä on palo- ja pelastustoimen ylimmästä johdosta, ohjauksesta ja valvonnasta huolehtiessaan:


5) seurata hallinnonalan kustannusten kehitystä;


4 §

Lääninhallituksen tulee erityisesti:


3) valvoa kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin valtionosuuksina ja -avustuksina suoritettavien varojen käyttöä sekä palo- ja pelastustoimesta annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä ryhtyä toimenpiteisiin havaittujen puutteiden poistamiseksi;


32 §

Asiat, jotka koskevat palo- ja pelastustoimesta annetun lain 37 ja 39 §:ssä tarkoitettujen kustannusten korvaamista kunnalle, käsittelee lääninhallitus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.