970/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1993

Sisäasiainministeriön päätös julkisen notaarin suoritteiden maksuista

Sisäasiainministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään sisäasiainministeriön hallinnonalalla toimivan julkisen notaarin suoritteiden maksuista lukuun ottamatta julkisen notaarin suorittamaa kaupanvahvistusta ja haasteen tiedoksiantoa.

2 §
Maksuttomat suoritteet

Isyyslain (700/75) 15 §:n mukaisen tunnustamislausuman vastaanottamisesta ei peritä maksua.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisen notaarin julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut:

1) protesti 100 markkaa;

2) tallelokeron avaaminen tai sulkeminen 100 markkaa ja kultakin avatulta tai suljetulta lokerolta lisäksi 10 markkaa;

3) ennen otetun jäljennöksen oikeaksi todistaminen 5 markkaa sivulta, enintään kuitenkin 50 markkaa asiakirjalta;

4) todistus, joka annetaan erityisenä asiakirjana tai kirjoitetaan julkiselle notaarille esitettyyn asiakirjaan (notaarintodistus) 25 markkaa; sekä

5) muu julkisen notaarin suorittama toimenpide 100 markkaa asialta.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1993

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Vt. ylitarkastaja
Päivi Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.