954/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993

Asetus sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa

Oikeusministerin esittelystä säädetään sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun lain (594/93) 9 §:n nojalla:

1 §

Oikeusministeriö ylläpitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla toimivaa sanomanvälitysjärjestelmää. Järjestelmää käytetään välitettäessä sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa annetun lain (594/93) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja käräjäoikeuden käyttämään tietojärjestelmään.

2 §

Oikeusministeriö myöntää asianomaiselle luvan toimittaa haastehakemuksessa esitettävät tiedot tuomioistuimen tietojärjestelmään sanomanvälitysjärjestelmän välityksellä. Lupa myönnetään edellyttäen, että oikeusministeriö on todennut tietojen välittyvän ministeriön määräämällä tavalla luvan hakijalta tuomioistuimen käyttämään tietojärjestelmään. Lupa voidaan peruuttaa, jos hakija ei noudata tietojen välittämisessä oikeusministeriön antamia määräyksiä.

3 §

Oikeusministeriö antaa tarkemmat määräykset sanomanvälitysjärjestelmän kautta välitettävistä tiedoista, tiedonvälitystavasta ja teknisestä käyttöyhteydestä.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

Sanomanvälitysjärjestelmä otetaan käyttöön käräjäoikeuksissa vaiheittain. Oikeusministeriö päättää käyttöönottojärjestyksestä käräjäoikeuksittain. Järjestelmän käyttöönotosta muissa yleisissä tuomioistuimissa päätetään erikseen.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.