953/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993

Asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun asetuksen (1183/87) 9 §:n 5 kohta,

muutetaan 2 §, 9 §:n 3 ja 4 kohta sekä 13 §:n 1 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a, 6 a ja 9 a § seuraavasti:

2 §
Tuomarinvala ja tuomarinvakuutus

Tuomioistuinten jäsenten lisäksi velvollinen vannomaan tuomarinvalan tai antamaan tuomarinvakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa tai tehtäväänsä on:

1) se, joka yksin tai kollegiaalisessa menettelyssä ratkaisee hallintolainkäyttöön kuuluvia asioita; sekä

2) hovioikeuden auskultantti.

2 a §
Tuomarinvalaa vastaava vala ja tuomarinvakuutusta vastaava vakuutus

Käräjäoikeuden kansliahenkilökuntaan kuuluva virkamies on velvollinen vannomaan tuomarinvalaa vastaavan valan tai antamaan tuomarinvakuutusta vastaavan vakuutuksen ennen kuin hän ryhtyy suorittamaan lainkäyttötehtäviä käräjäoikeudessa.

6 a §
Tuomarinvalaa vastaavan valan ja tuomarinvakuutusta vastaavan vakuutuksen kaava

Tuomarinvalaa vastaava vala vannotaan seuraavan kaavan mukaan:

''Minä N.N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa lainkäyttötehtävissä toimin oikeudenmukaisesti lakia noudattaen.''

Tuomarinvakuutusta vastaava vakuutus annetaan seuraavan kaavan mukaan:

''Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa lainkäyttötehtävissä toimin oikeudenmukaisesti lakia noudattaen.''

9 §
Tuomarinvalan vannominen ja tuomarinvakuutuksen antaminen

Tuomarinvalan vannoo tai tuomarinvakuutuksen antaa:


3) muu 2 §:n 1 kohdassa velvoitettu asianomaisessa virastossa tai siinä toimielimessä, jossa hän osallistuu hallintolainkäyttöasioiden ratkaisemiseen; sekä

4) hovioikeuden auskultantti hovioikeudessa.

9 a §
Tuomarinvalaa vastaavan valan ja tuomarinvakuutusta vastaavan vakuutuksen antaminen

Tuomarinvalaa vastaava vala vannotaan tai tuomarinvakuutusta vastaava vakuutus annetaan asianomaisessa käräjäoikeudessa.

13 §
Valan vannomis- ja vakuutuksen antamisvelvollisuuden täyttäminen

Joka on vannonut virkavalan, tuomarinvalan tai tuomarinvalaa vastaavan valan taikka antanut virkavakuutuksen, tuomarinvakuutuksen tai tuomarinvakuutusta vastaavan vakuutuksen, ei ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.