904/1993

Annettu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1993

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Haitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Haitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun asetuksen (658/93) 1 § ja 2 §:n 2 momentti sekä

lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 16 päivänä kesäkuuta 1993 hyväksymästä päätöslauselmasta 841 (1993) ja 13 päivänä lokakuuta 1993 hyväksymästä päätöslauselmasta 873 (1993) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi Suomi rajoittaa taloudellisia suhteitaan Haitiin tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

2 §

Mitä 1 momentissa on säädetty ei kuitenkaan koske toimituksia, jotka on sallittu päätöslauselmalla 841 (1993) perustetun komitean yksittäistapauksessa antaman suostumuksen nojalla.

3 §

Mitä 1 momentissa on säädetty ei kuitenkaan koske toimia, joihin ulkoasiainministeriö on antanut päätöslauselman 873 (1993) nojalla suostumuksensa.


Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä marraskuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan 10 päivänä syyskuuta 1993 annettu asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Haitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta (807/93).

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Vt. ulkoasiainministeri Pääministeri
Esko Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.