900/1993

Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1993

Oikeusministeriön päätös vangitsemisasioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa

Oikeusministeriö on 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/87) 1 luvun 9 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 27 päivänä huhtikuuta 1990 annetussa laissa (361/90), ja ulkomaalaislain (378/91) 48 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään käräjäoikeuksista, jotka saavat päättää pidätetyn vangitsemisesta pakkokeinolain 1 luvun 9 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa kiireellisissä tapauksissa.

2 §
Päivystys

Päivystyksellä tarkoitetaan käräjäoikeuden valmiutta vastaanottaa pidätettyä koskevia vangitsemisvaatimuksia ja käsitellä vangitsemisasioita päivystysalueellaan lauantaina, vapunpäivänä, juhannusaattona, jouluaattona, itsenäisyyspäivänä, sunnuntaina sekä muuna kirkollisena juhlapäivänä.

3 §
Päivystysalueet

Kukin hovioikeuspiiri muodostaa yhden päivystysalueen. Helsingin kaupunki on oma päivystysalueensa.

4 §
Päivystävät tuomioistuimet

Turun, Vaasan, Itä-Suomen, Helsingin, Kouvolan ja Rovaniemen hovioikeuden päivystysalueilla päivystävät seuraavat käräjäoikeudet:

1) Turun hovioikeuspiirin päivystysalueella Ahvenanmaan, Forssan, Hämeenlinnan, Ikaalisten, Kokemäen, Loimaan, Mynämäen, Paraisten, Pirkanmaan, Porin, Rauman, Salon, Tampereen, Toijalan, Turun, Turunseudun ja Vammalan käräjäoikeudet;

2) Vaasan hovioikeuspiirin päivystysalueella Alavuden, Haapajärven, Jyväskylän, Jämsän, Kauhajoen, Kauhavan, Kokkolan, Kyrönmaan, Lapuan, Mustasaaren, Pietarsaaren, Raahen, Saarijärven, Seinäjoen, Vaasan, Ylivieskan ja Äänekosken käräjäoikeudet;

3) Itä-Suomen hovioikeuspiirin päivystysalueella Iisalmen, Joensuun, Juvan, Kajaanin, Kuopion, Mikkelin, Nilsiän, Nurmeksen, Pieksämäen, Savonlinnan ja Varkauden käräjäoikeudet;

4) Helsingin hovioikeuspiirin päivystysalueella Espoon, Hyvinkään, Lohjan, Loviisan, Porvoon, Raaseporin, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet;

5) Kouvolan hovioikeuspiirin päivystysalueella Heinolan, Iitin, Imatran, Kotkan, Kouvolan, Lahden, Lappeenrannan, Orimattilan ja Riihimäen käräjäoikeudet; sekä

6) Rovaniemen hovioikeuspiirin päivystysalueella Kemin, Kemijärven, Kuusamon, Lapin, Oulun, Rovaniemen ja Tornion käräjäoikeudet.

Hovioikeuspiirin päivystysalueeseen kuuluvat käräjäoikeudet päivystävät kukin vuorollaan erikseen. Helsingin käräjäoikeus päivystää kuitenkin jatkuvasti.

Jokainen käräjäoikeus voi käsitellä omaan tuomiopiiriinsä kuuluvan vangitsemisasian, vaikka käräjäoikeus ei olekaan päivystysvuorossa.

5 §
Päivystävä tuomari

Käräjäoikeuksissa päivystävät laamannit ja käräjätuomarit sekä näiden virkojen hoitajat.

6 §
Tuomioistuinten päivystysvuorot

Hovioikeus päättää päivystysalueensa käräjäoikeuksien päivystysvuorot syyskuun alusta lukien vuodeksi kerrallaan. Päivystysvuorojen tulee jakautua tasaisesti käräjäoikeuksien kesken. Päätös on lähetettävä tiedoksi päivystysalueen käräjäoikeuksille, lääninhallituksen poliisitoimistolle, tullihallitukselle ja rajavartiolaitokselle viimeistään kahta kuukautta ennen päätöksen voimaantuloa. Samalla hovioikeuden on ilmoitettava kunkin käräjäoikeuden kaukohakulaitteen numero, josta päivystävä tuomari on tavoitettavissa.

7 §
Tuomareiden päivystysvuorot

Viraston päällikkö määrää oman tuomioistuimensa tuomareiden päivystysvuorot. Tästä on ilmoitettava asianomaiselle hovioikeudelle viimeistään kuukautta ennen päätöksen voimaantuloa.

Päivystysvuorossa olevan tuomarin ollessa estynyt hoitamaan päivystystä hänen on välittömästi hankittava itselleen sijainen sekä ilmoitettava asiasta hovioikeudelle.

8 §
Päivystyksen järjestäminen

Päivystysvuoro on yhden tai useamman peräkkäisen 2 §:ssä luetellun päivän pituinen aika.

Käräjäoikeudessa päivystää kerrallaan yksi tuomari. Erityisistä syistä päivystäviä tuomareita voi olla useampia. Tällaisena syynä voidaan pitää esimerkiksi asioiden suurta lukumäärää tai pitkää päivystysvuoroa.

Päivystävä tuomari ja vangitsemisasian esitutkintaa johtava virkamies sopivat vangitsemiskäsittelyn paikasta. Tällöin on otettava huomioon asian laatu, turvallisuusnäkökohdat poliisipiirin alueella sekä käsittelyn järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Päivystävän tuomarin on oltava tavoitettavissa päivystyspäivinä puhelimitse ilmoitetusta kaukohakulaitteen numerosta.

Käräjäoikeus päättää muista päivystyksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

9 §
Erinäisiä määräyksiä

Mitä edellä on sanottu vangitsemisasioiden käsittelystä 2 §:ssä mainittuina päivinä, noudatetaan soveltuvin osin ulkomaalaislain (378/91) mukaisia säilöönottoasioita käsiteltäessä.

Valtiovarainministeriö vahvistaa päivystyksestä ja 2 §:ssä mainittuina päivinä suoritetuista toimenpiteistä maksettavan korvauksen.

Päivystyksestä ja 2 §:ssä mainittuina päivinä suoritetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oikeusministeriön maksukeskukselle.

10 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan vangitsemisasioiden käsittelystä tuomioistuimissa eräissä tapauksissa 27 päivänä huhtikuuta 1990 annettu oikeusministeriön päätös (367/90).

Päätettäessä käräjäoikeuksien ja tuomareitten päivystysvuoroista, jotka koskevat aikaa joulukuun 1993 alusta elokuun 1994 loppuun noudatetaan 6 §:ssä mainitun kahden kuukauden määräajan sijasta yhden kuukauden määräaikaa ja 7 §:ssä mainitun kuukauden määräajan sijasta kahden viikon määräaikaa.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1993

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Vs. nuorempi hallitussihteeri
Erja Hynninen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.