887/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1993

Asetus väestökirjahallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan väestökirjahallinnosta 17 päivänä helmikuuta 1984 annetun asetuksen (183/84) 34 § sekä

muutetaan 1, 14 ja 30 § seuraavasti:

1 §

Väestökirjahallinnosta annetussa laissa (76/84) säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi väestörekisterikeskuksen tulee:

1) ohjata väestökirjahallinnon paikallisviranomaisia sekä paikallisviranomaisten välityksellä evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntia ja muita kirkollisia väestörekisterin pitäjiä;

2) huolehtia väestötietojärjestelmän yleisestä toimivuudesta ja rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä; sekä

3) suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille lakien, asetusten ja niiden nojalla annettujen määräysten mukaan kuuluvat.

14 §

Rekisteritoimiston tehtävänä väestökirjahallinnon paikallisviranomaisena on:

1) huolehtia virka-alueensa rekisteritiedoista ja niiden ylläpidosta;

2) ohjata ja valvoa virka-alueellaan evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntia ja muita kirkollisia väestörekisterin pitäjiä; sekä

3) suorittaa ne muut väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät, jotka sille lakien ja asetusten sekä niiden nojalla annettujen määräysten mukaan kuuluvat.

30 §

Rekisteritoimiston tulee sijaita lääninhallituksen hyväksymässä paikassa toimiston virka-alueella. Erityisestä syystä toimisto voi sijaita myös virka-alueensa ulkopuolella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.