877/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1993

Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1105/90) 1 §:n 1 momentti ja 13 §:n 2 momentti, näistä 1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 27 päivänä maaliskuuta 1992 annetussa laissa (272/92), seuraavasti:

1 §

Tätä lakia sovelletaan rikosasioissa, jotka ratkaistaan:

1) Loimaan, Mynämäen, Paraisten, Pirkanmaan, Salon, Tampereen, Toijalan, Turun ja Turunseudun käräjäoikeuksissa;

2) Kokkolan, Mustasaaren, Pietarsaaren ja Vaasan käräjäoikeuksissa;

3) Mikkelin käräjäoikeudessa;

4) Imatran, Lahden ja Lappeenrannan käräjäoikeuksissa; tai

5) Kemijärven, Lapin ja Rovaniemen käräjäoikeuksissa.


13 §

Laki on voimassa 31 päivään maaliskuuta 1994, minkä jälkeenkin sovelletaan lain 11 §:ää ja rangaistuksen täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä. Niin ikään lakia sovelletaan myös 31 päivän maaliskuuta 1994 jälkeen käsiteltäessä 1 §:n mukaan lain soveltamisalaan kuuluvia asioita hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Lain 1 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

HE 157/93
LaVM 13/93

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.