873/1993

Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1993

Asetus valtion työterveys- ja työturvallisuusneuvottelukunnasta

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Valtion työterveys- ja työturvallisuusneuvottelukunnan tehtävänä on:

1) käsitellä valtion henkilöstön työterveyden, työolojen ja työsuojelun edistämistä ja siinä tarvittavan yhteistoiminnan kehittämistä;

2) tehdä ehdotuksia työsuojelun edistämisen rahoituksesta ja käytettävissä olevien voimavarojen suuntaamisesta;

3) toimia 1 kohdassa tarkoitetuissa asioissa yhteistoimintaelimenä siten kuin siitä on sovittu; ja

4) suunnitella toimenpiteitä työsuojelua ja työpaikkaterveydenhuoltoa koskevan tiedotuksen järjestämiseksi.

Lisäksi neuvottelukunnan tulee käsitellä muut valtiovarainministeriön sille määräämät asiat.

2 §

Neuvottelukunnassa on valtiovarainministeriön kolmeksi vuodeksi kerrallaan määräämät puheenjohtaja ja enintään viisi muuta jäsentä, sekä jokaisen jäsenen henkilökohtainen varamies. Jäsenistä ja varamiehistä yksi määrätään Akava ry:n, yksi Valtion Yhteisjärjestö VTY ry:n sekä yksi STTK-J ry:n ehdottamista henkilöistä.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

3 §

Neuvottelukunta voi asettaa jaostoja ja käyttää apunaan pysyviä asiantuntijoita ja sillä voi olla sivutoimisia sihteereitä.

4 §

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Kuitenkin vähintään kaksi järjestöjen ehdotuksesta määrättyä jäsentä tulee olla saapuvilla.

5 §

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle maksetaan palkkiota sen mukaan kuin valtiovarainministeriö määrää.

6 §

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan valtion työterveys- ja työturvallisuusasiain neuvottelukunnasta 7 päivänä marraskuuta 1986 annettu asetus (794/86) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.