870/1993

Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1993

Asetus kaivosasetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1965 annetun kaivosasetuksen (663/65) 2 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §

Väestökirjahallinnosta annetussa laissa (76/84) tarkoitetun rekisteritoimiston on varausilmoitukseen tehtävällä merkinnällä todistettava, minä päivänä ilmoitus on tehty, ja annettava siitä varaajalle pyynnöstä kirjallinen todistus.


6 §

Valtaushakemukseen on liitettävä asianomaisen rekisteritoimiston tai kahden paikalliset olosuhteet tuntevan henkilön allekirjoittama todistus taikka muu luotettava selvitys siitä, ettei valtaukselle ole kaivoslain 6 §:n 1 momentin 3-8 kohdassa tarkoitettuja esteitä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.