868/1993

Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1993

Laki valuuttalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun valuuttalain (954/85) 3 §:n 1 momentin 4 kohta sekä 9 ja 13 §,

näistä 13 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä marraskuuta 1990 annetulla lailla (1060/90), seuraavasti:

3 §

Maan ulkomaisen maksukyvyn ja rahatalouden vakaan kehityksen turvaamiseksi valtioneuvosto voi päättää:


4) että valuuttatoimen aiheen toteamiseksi Suomen Pankki voi määrätä juoksevat valuuttatoimet luvanvaraisiksi.

9 §

Suomen Pankilla on oikeus Suomen säädöskokoelmassa julkaistavalla päätöksellä antaa tarkemmat määräykset 3 ja 4 §:ssä tarkoitetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta.

13 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986 ja on voimassa vuoden 1995 loppuun, jolloin myös sen nojalla annetut määräykset lakkaavat olemasta voimassa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 112/93
TaVM 27/93

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.