859/1993

Annettu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1993

Valtioneuvoston päätös täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-, bromifluorikloorihiilivety- ja bromifluorihiilivety- yhdisteiden sekä tetrakloorimetaanin ja 1,1,1-trikloorietaanin maastaviennin rajoittamisesta

Valtioneuvosto on 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 43 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1412/92), ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Täysin halogenoiduilla kloorifluorihiilivety-yhdisteillä tarkoitetaan tämän päätöksen 2 §:n 1 momentissa trikloorifluorimetaania (CCl3F eli CFC-11), diklooridifluorimetaania (CCl2F2 eli CFC-12), triklooritrifluorietaania (C2Cl3F3 eli CFC-113), diklooritetrafluorietaania (C2Cl2F4 eli CFC-114) ja klooripentafluorietaania (C2ClF5 eli CFC-115). Täysin halogenoiduilla bromifluorikloorihiilivety-yhdisteillä tarkoitetaan bromiklooridifluorimetaania (CF2BrCl eli haloni 1211). Täysin halogenoiduilla bromifluorihiilivety-yhdisteillä tarkoitetaan bromitrifluorimetaania (CF3Br eli haloni 1301) ja dibromitetrafluorietaania (C2F4Br2 eli haloni 2402).

Täysin halogenoiduilla kloorifluorihiilivety-yhdisteillä tarkoitetaan tämän päätöksen 2 §:n 2 momentissa klooritrifluorimetaania (CClF3 eli CFC-13), pentakloorifluorietaania (C2Cl5F eli CFC-111), tetraklooridifluorietaania (C2Cl4F2 eli CFC-112), heptakloorifluoripropaania (C3Cl7F eli CFC-211), heksaklooridifluoripropaania (C3Cl6F2 eli CFC-212), pentaklooritrifluoripropaania (C3Cl5F3 eli CFC-213), tetraklooritetrafluoripropaania (C3Cl4F4 eli CFC-214), triklooripentafluoripropaania (C3Cl3F5 eli CFC-215), diklooriheksafluoripropaania (C3Cl2F6 eli CFC-216) ja klooriheptafluoripropaania (C3ClF7 eli CFC-217).

2 §

Edellä 1 §:n 1 momentissa mainittujen täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-, bromifluorikloorihiilivety- ja bromifluorihiilivety-yhdisteiden maastavienti on kielletty sellaiseen valtioon, joka ei ole otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan (Sops 65-66/88) osapuoli.

Tetrakloorimetaanin, 1,1,1-trikloorietaanin ja 1 §:n 2 momentissa mainittujen täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-yhdisteiden maastavienti on kielletty sellaiseen valtioon, joka ei ole hyväksynyt otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevaan Montrealin pöytäkirjaan 29 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyjä muutoksia (SopS 67-68/92).

Edellä 1 tai 2 momentista poiketen vienti on kuitenkin sallittu valtioon, joka ei ole pöytäkirjan tai muutetun pöytäkirjan osapuoli, jos osapuolten kokous on 2 momentissa mainitun muutetun pöytäkirjan 4 artiklan 8 kappaleen nojalla päättänyt, ettei mainitun artiklan 2 tai 2 bis kappaleen mukaisia viennin rajoituksia sovelleta kyseiseen valtioon.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1993

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Nuorempi hallitussihteeri
Tuomas Aarnio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.