852/1993

Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1993

Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 31 päivänä lokakuuta 1896 annetun ulosottoasetuksen 5 §:n 2 momentti, 13 a §:n 1 momentin 1 kohta ja 27 §,

sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 2 momentti 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa (1637/91), 13 a §:n 1 momentin 1 kohta 4 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1258/92) ja 27 § 14 päivänä joulukuuta 1973 annetussa asetuksessa (906/73), seuraavasti:

5 §

Lääninhallituksen on vähintään kerran vuodessa toimitettava ulosottomiehen kanslian tarkastus. Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, joka on lähetettävä tiedoksi ulosottomiehelle. Tarkastuksessa mahdollisesti ilmenneiden virheiden ja puutteiden johdosta ulosottomieheltä tai avustavalta ulosottomieheltä on vaadittava selitys. Jos kaupunginvoudin luona toimitetussa tarkastuksessa on ilmennyt aihetta muistutukseen, pöytäkirja selityksineen on lähetettävä oikeusministeriölle. Tarkastuksesta on tehtävä lisäksi merkintä kirjanpidon pääkirjaan. Merkintä on päivättävä ja allekirjoitettava.

13 a §

Ulosmittauksesta taikka takavarikon tai hukkaamiskiellon toimeenpanosta on ilmoitettava, kun toimenpide koskee

1) rekisteröityä alusta tai osuutta siihen, alusrekisterilaissa (512/93) säädetylle rekisteriviranomaiselle,


27 §

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet ulosottolain sekä tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta. Lisäksi oikeusministeriö vahvistaa ulosottolain ja tämän asetuksen soveltamisessa tarvittavien lomakkeiden kaavat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.