850/1993

Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1993

Asetus ulosottotoimesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan ulosottotoimesta 8 päivänä helmikuuta 1985 annetun asetuksen (158/85) 1 §, 13 §:n 1 momentti ja sen edellä oleva väliotsikko, 15 §:n 1 ja 2 momentti ja 16 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 13 §:n edessä oleva väliotsikko ja 13 §:n 1 momentti 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa (1639/91), seuraavasti:

1 §

Lääninhallituksesta, kaupunginvoudista, nimismiehestä ja Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudista ulosottoviranomaisina on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

Nimittäminen, virkavapaus ja viran hoito
13 §

Johtavan kaupunginvoudin, ensimmäisen kaupunginvoudin, kaupunginvoudin ja kaupunginvoudinviraston osastopäällikön nimittää oikeusministeriö.


15 §

Kaupunginvoudin virkavapaudesta päättää nimittävä viranomainen. Kaupunginvoudinvirastossa, jossa kaupunginvouteja on useampia kuin yksi, viraston päällikkö päättää muun kaupunginvoudin sekä kaupunginvoudinviraston osastopäällikön enintään vuoden kestävästä virkavapaudesta. Nimismiespiirin ulosottotoimen tehtävissä toimivan osastopäällikön virkavapaudesta on voimassa, mitä lääninhallituksen nimittämän nimismiehen alaisen virkamiehen virkavapaudesta erikseen säädetään.

Muusta kuin 1 momentissa mainitusta virkavapaudesta sekä työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan palvelussuhteen keskeytyksestä päättää kaupunginvoudinvirastossa viraston päällikkö.


16 §

Viran hoitamisesta virkavapauden ja vuosiloman aikana päättää sama viranomainen, joka siitä myöntää virkavapauden. Avoinna olevan viran hoidosta päättää nimittävä viranomainen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.