848/1993

Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1993

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (659/67) 1 ja 5 §:n nojalla:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 15 päivänä syyskuuta 1993 hyväksymästä päätöslauselmasta 864 (1993) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi Suomi rajoittaa taloudellisia suhteitaan Angolaan tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

2 §

Aseiden ja sotatarvikkeiden, mukaanluettuina ampuma-aseet, ammukset, sotilasajoneuvot ja -varusteet sekä näihin tarkoitetut varaosat, samoin kuin öljyn ja öljytuotteiden myynti tai luovuttaminen Angolaan on kielletty.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan koske mainittujen tarvikkeiden myyntiä tai luovutusta Angolaan Angolan hallituksen nimeämien rajanylityspaikkojen kautta.

3 §

Edellä 2 §:ssä olevia säännöksiä on sovellettava myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin tai muihin sitoumuksiin.

4 §

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuista toimituksista on etukäteen ilmoitettava ulkoasiainministeriölle.

5 §

Tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomisen rankaisemisesta ja muista seuraamuksista on voimassa, mitä eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 4 §:ssä (824/90) on säädetty.

6 §

Valtioneuvosto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä lokakuuta 1993.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Vt. ulkoasiainministeri Pääministeri
Esko Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.