846/1993

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1993

Valtioneuvoston päätös pentakloorifenolin sekä monometyylitetraklooridifenyylimetaanin, monometyylidiklooridifenyyli- metaanin ja monometyylidibromidifenyylimetaanin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta

Valtioneuvosto on 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1412/92), ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Pentakloorifenolia, sen suoloja ja estereitä sekä niitä 0,1 painoprosenttia tai enemmän sisältävää muuta kemikaalia saa luovuttaa markkinoille vain:

1) muiden kuin vaatetukseen tai sisustukseen käytettävien kuitujen tai teollisuustekstiilien teolliseen tai ammattimaiseen kyllästämiseen;

2) teollisten prosessien lähtö- tai apuaineeksi; sekä

3) teolliseen tai ammattimaiseen puunkäsittelyyn, jos kemikaali on hyväksytty kemikaalilain 25 §:n mukaisesti käytettäväksi puunsuojakemikaalina tai jos siitä on tehty kemikaalilain 26 §:n mukainen ilmoitus.

Edellä 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin käytettävässä pentakloorifenolissa ei saa olla 4 mg/kg tai enemmän heksaklooridibentsoparadioksiinia (H6CDD).

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen kemikaalien on oltava pakattuina vähintään 20 litran astioihin. Niihin on muiden merkintöjen lisäksi tehtävä merkintä ''Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön. Endast för industriellt och yrkesmässigt bruk''.

2 §

Edellä 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käsiteltyä puuta ei saa käyttää sisustus- tai muuhun tarkoitukseen rakennuksen sisätiloissa, ravintokasvien kasvatukseen tarkoitettujen astioiden valmistamiseen eikä sellaisten pakkausten tai muiden materiaalien valmistamiseen, jotka voivat joutua kosketuksiin ihmisten tai eläinten ravinnoksi käytettävien raaka-aineiden, puolivalmisteiden tai tuotteiden kanssa taikka saastuttaa niitä.

3 §

Monometyylitetraklooridifenyylimetaanin, monometyylidiklooridifenyylimetaanin ja monometyylidibromidifenyylimetaanin sekä näitä sisältävien valmisteiden, koneiden, laitteiden ja muiden tuotteiden luovuttaminen markkinoille ja käyttö on kielletty.

4 §

Tämä päätös ei koske päätöksessä tarkoitettujen kemikaalien käyttöä tutkimukseen.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993. Päätöksen 3 §:ssä tarkoitetut monometyylitetraklooridifenyylimetaania koskevat rajoitukset tulevat kuitenkin voimaan 18 päivänä kesäkuuta 1994.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1993

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Ylitarkastaja
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.