845/1993

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös geologian tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on geologian tutkimuskeskuksesta 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun lain (995/83) 5 §:n ja 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka geologian tutkimuskeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) toimeksiantoon perustuvat tutkimukset, selvitykset ja muut vastaavat palvelut sekä asiakkaan pyynnöstä tehtävät asiantuntija-, koulutus-, laboratorio- ja mittauspalvelut;

2) asiakkaan pyyntöön perustuva tutkimusaineiston luovutus;

3) kirjasto- ja tietopalvelut lukuun ottamatta maksutonta yleishyödyllistä valistus- ja tiedotustoimintaa sekä kokoelmien ja luetteloiden paikalliskäyttöä;

4) ohjelmistojen ja niiden käyttöoikeuksien luovutukset; sekä

5) muut toimeksiantoon perustuvat geologian tutkimuskeskuksen suoritteet tai palvelut lukuun ottamatta maksutonta kansainvälistä vastavuoroisuuteen perustuvaa tieteellistä yhteistyötä.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993 ja on voimassa vuoden 1996 loppuun.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Jorma Immonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.