844/1993

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1993

Valtiovarainministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on

kumonnut eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta 28 päivänä joulukuuta 1977 antamansa päätöksen (1059/77) 1 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdan, näistä 4 kohta sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa valtiovarainministeriön päätöksessä (1172/90), ja

muuttanut 1 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa valtiovarainministeriön päätöksessä (227/91), seuraavasti:

1 §

Vastavuoroisuuteen perustuen myönnetään vapautus tai alennus moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 9 §:ssä, sellaisena kuin se on 27 päivänä toukokuuta 1977 annetussa asetuksessa (412/77) ja osittain muutettuna 10 päivänä huhtikuuta 1981 ja 27 päivänä kesäkuuta 1986 annetuissa asetuksissa (250/81 ja 495/86), tarkoitetun moottoriajoneuvoveron suorittamisesta ulkomailla rekisteröidyistä Suomeen tilapäistä käyttöä varten tuoduista ajoneuvoista seuraavasti:


3) vapautetaan kulutusverosta Espanjassa, Bosnia-Herzegovinassa, Kroatiassa, Sloveniassa, Ruotsissa tai Norjassa rekisteröidyt ajoneuvot sekä Itävallassa rekisteröidyt linja-autot ja pakettiautot;


Itävallassa tai Sveitsissä rekisteröityyn ajoneuvoon ei sovelleta 1 momentissa mainitun asetuksen 9 §:n 2 momentissa olevia kulutusveron vähimmäismäärää koskevia säännöksiä. Sveitsissä rekisteröity ajoneuvo, jolla Suomessa ajettu matka on enintään 50 kilometriä, on vapaa kulutusverosta.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993. Päätöstä sovelletaan ajoneuvoihin, joita käytetään Suomessa 1 päivänä lokakuuta 1993 tai sen jälkeen.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1993

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vs. vanhempi hallitussihteeri
Heikki Kuitunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.