842/1993

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1993

Valtioneuvoston päätös alueellisen teknologiatoiminnan edistämiseen myönnettävien avustusten ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä muuttanut alueellisen teknologiatoiminnan edistämiseen myönnettävien avustusten ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen (1310/91) 2 §:n seuraavasti:

2 §

Avustuksia alueellisiin teknologiaohjelmiin ja -hankkeisiin voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille yhteisöille yritysten yhdessä toteuttamiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja niiden valmisteluun, joissa hyödynnetään kansainvälisissä ja kansallisissa teknologiaohjelmissa luotuja tai muita vastaavia teknologisia valmiuksia sekä yritysten alihankinta- ja liiketoimintaketjuja ja joissa:

1) varmistetaan ja nopeutetaan tuotteiden ja tuotantomenetelmien markkinoille pääsyä;

2) edistetään teknologian siirtoa ja uuden teknologian käyttöönoton nopeutumista; sekä

3) edistetään yritysten yhteistyöverkostojen ja toimintamallien kehittämistä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua avustusta voidaan myöntää myös yhden yrityksen toteuttamaan tutkimus- ja kehityshankkeeseen, jos hanke on alueellisen kehityksen ja teknologian käyttöönoton kannalta erityisen merkittävä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993.

Tässä päätöksessä tarkoitettuja tuotteen ja tuotantomenetelmän markkinoille pääsyn varmistamisesta ja nopeuttamisesta aiheutuneita kustannuksia voidaan hyväksyä myös hankkeissa, joissa teknologian kehittämiskeskuksen avustuspäätös on tehty ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Jorma Immonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.