841/1993

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1993

Valtioneuvoston päätös tuotekehitysavustusten ja tuotekehityslainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä muuttanut tuotekehitysavustusten ja tuotekehityslainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen (150/85) 2 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 3 §:n seuraavasti:

2 §

Tuotekehitysavustusta myönnetään

1) yrityksille ja muille yhteisöille uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja tuotantomenetelmiä koskevien tutkimus- ja kehityshankkeiden valmisteluun ja toteutukseen sekä niiden markkinoille pääsyn varmistamiseen ja nopeuttamiseen, ja


3 §

Tuotekehityslainaa myönnetään yrityksille ja muille yhteisöille uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja tuotantomenetelmiä koskevien tutkimus- ja kehityshankkeiden valmisteluun ja toteutukseen sekä vientituotteiden ja niiden tuotantomenetelmien parantamiseen.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993.

Tässä päätöksessä tarkoitettuja tuotteen ja tuotantomenetelmän markkinoille pääsyn varmistamisesta ja nopeuttamisesta aiheutuneita kustannuksia voidaan hyväksyä myös hankkeissa, joissa teknologian kehittämiskeskuksen avustuspäätös on tehty ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Jorma Immonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.