837/1993

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 5 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (l653/92):

1 §

Sairaanhoitona korvataan vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon käytettävät lääkärin määräämät ilman lääkemääräystä myytävät lääkkeet kokonaan tai 80-prosenttisesti sen mukaan kuin sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentin nojalla annetussa valtioneuvoston päätöksessä määrätään.

2 §

Seuraavat lääkevalmisteet korvataan sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentin ensimmäisen lauseen mukaisesti:

Ulkustaudin hoitoon tarkoitetut lääkeaineet 1) Alsucral mikst 500 ml
                              2) Alsucral 500 mg purutabl 250
                              3) Alsucral 1 g purutabl 60, 120
                              4) Alsucral 1 g tabl 60, 120
                              5) Antepsin 1 g annosrakeet 60, 120
                              6) Antepsin mikst 600 ml, 120 x 5 ml
                              7) Antepsin 500 mg tabl 100, 250
                              8) Antepsin 1 g tabl 60, 120
                              9) Succosa mikst 600 ml, 120 x 10 ml
Laksatiivit                    1) Duphalac mikst
                              2) Fiberform rakeet
                              3) Fiberform mix jauhe
                              4) Laxamucil rakeet
                              5) Levolac mikst
                              6) Loraga mikst
                              7) Lunelax jauhe
                              8) Metamucil jauhe
                              9) Vi-Siblin rakeet
                             10) Vi-Siblin-S rakeet
Insuliinit                    1) Actrapid injekt
                              2) Humulin Mix injekt
                              3) Humulin NPH injekt
                              4) Humulin Regular injekt
                              5) Humutard injekt
                              6) Humutard Ultra injekt
                              7) Insulatard Human injekt
                              8) Insulin Lyhyt injekt
                              9) Insulin MC Lente injekt
                             10) Insulin Pitkä injekt
                             11) Insulin Ylipitkä injekt
                             12) Isuhuman-Basal injekt
                             13) Isuhuman-Comb injekt
                             14) Isuhuman Infusat injekt
                             15) Isuhuman-Rapid injekt
                             16) Mixtard injekt
                             17) Mixtard Human injekt
                             18) Monotard injekt
                             19) Protaphan injekt
                             20) Ultratard injekt
                             21) Velosulin Human injekt

Antitromboottiset lääkeaineet        1) Varidase jauhe
Plasman korvikkeet ja perfuusioliuokset      1) Glycin huuhteluneste
                              2) Natr.chlorid. isoton. huuhteluneste
                              3) Natr.chlorid. physiol. injekt
                              4) Natriumklorid inf
                              5) Natriumklorid huuhteluneste
                              6) Natrosteril inf
                              7) Steriili vesi huuhteluneste
                              8) Uroglysin huuhteluneste
                              9) Urosorb huuhteluneste
Ihon sienitautien lääkkeet         1) Atlecort emulsiovoide, linimentti
                              2) Atlesan emulsiovoide
                              3) Canesten emulsiovoide, linimentti
                              4) Daktacort emulsiovoide
                              5) Daktarin emulsiovoide, linimentti, puuteri
                              6) Focusan linimentti, puuteri
                              7) Lotremin emulsiovoide
                              8) Pimafucin emulsiovoide
                              9) Pimafucort emulsiovoide, voide, linimentti
                             10) Trosyd emulsiovoide, linimentti, sumutelinimentti, puuteri
Pehmentävät ja suojaavat aineet       1) Calmuril emulsiovoide
                              2) Fenuril emulsiovoide
Psoriaasilääkkeet              1) Alphosyl emulsiovoide, linimentti
Ihonhoitoon käytettävät kortikosteroidit 1)Apocort emulsiovoide
(pienin korvattava pakkauskoko 30 g tai 30 ml)       2) Basan-Corti liuos päänahkaan
                              3) Basan-Corti kevyt emulsiovoide, emulsiovoide, rasvainen voide
                              4) Calmuril-Hydrokortison emulsiovoide
                              5) Calsomin emulsiovoide
                              6) Cortril emulsiovoide
                              7) Cortril liuos päänahkaan
                              8) Hydrocortison emulsiovoide
                              9) Hydrocortison liuos päänahkaan
                             10) Mildison-Fatty emulsiovoide
                             11) Nericort emulsiovoide, voide
                             12) Nutracort emulsiovoide
                             13) Optiderm-S-lotion linimentti
                             14) Pantyson emulsiovoide
                             15) Septison emulsiovoide
                             16) Sibicort emulsiovoide
                             17) Uniderm emulsiovoide, voide
                             18) Uniderm linimentti
Antiseptit ja desinfektioaineet          1) Bactigras voideside
Lääkesiteet                 1) Sofra-Tulle voideside
                              2) Varitube voidesukka
Hengityselinten sairauksien lääkkeet    1) Lecrolyn nenäsumute
                              2) Lomudal nasal nenäsumute
Silmätautien lääkkeet          1) Enuclene silmätipat
                              2) Isopto Alkaline silmätipat
                              3) Isopto Plain silmätipat
                              4) Liquifilm tears silmätipat
                              5) Oftan silmätipat
                              6) Oftan-MC silmätipat
                              7) Viscotears silmätipat
Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään 
vaikuttavat aineet                1) Ovestin emätinpuikot, emätinvoide
Muut lääkevalmisteet            1) Aminess tabl
                              2) Guarem rakeet
                              3) Resonium jauhe
Muut tekniset valmisteet             1) Aqua sterilisata huuhteluneste
                              2) Aqua sterilisata infuusioneste
                              3) Aqua sterilisata injekt
                              4) Aquasteril injekt/infuusioneste
                              5) Natr.chlorid.injekt

Vitamiinit                    1) Ascorbin injekt
                              2) Bepanthen tabl
                              3) Betolvex injekt
                              4) B12-Vitamin tabl
                              5) Cohemin depot injekt
                              6) D-Calsor tabl
                              7) Deetipat tipat
                              8) Devitol tipat
                              9) Ekavitol tipat
                             10) Jekovit tipat
                             11) Kalkin D raekalkki rakeet
                             12) Konakion purutabl
                             13) Neuramin injekt
                             14) Neuvita tabl
                             15) Riboflavin tabl
                             16) Vita-B1 tabl
                             17) Vita-B2 tabl
                             18) Vitol kaps, tipat

Seuraavista valmisteista suoritetaan korvausta lääkärin reseptiin tekemän diagnoosimerkinnän perusteella seuraavissa sairauksissa ja hoitoa vaativissa tiloissa:


Rasvaliukoisten vitamiinien imeytymishäiriöt
(esim. 5794 A); ja
Xerophthalmia (264)                1) Aesol pill
Pyridoksiiniriippuvuus (entsyymidefekti)
ja siitä johtuvat pienten lasten kouristelut ja
sideroblastianemia (2661 A);
Dialyysihoito; Oksalaattivirtsatiekivet; Homokystinuria; ja
Isoniatsidi (INH)-hoito              1) B-Heksin tabl
                              2) Heksavit tabl
                              3) Vita-B6 tabl
Rasvaliukoisten vitamiinien imeytymishäiriöt
(esim. 5794 A); ja
Keskosten puutostilat               1) Equiday E kaps
                              2) Esol pill
                              3) Evitol tabl, tipat
                              4) Ido-E tabl
                              5) Vita-E tabl
Dialyysihoito                   1) Ascorbin injekt, tabl, tipat
                              2) Ascorbin C-vitamin tabl
                              3) Cevi-tabs depottabl
                              4) C-poretta poretabl
                              5) C-poretta Neo poretabl
                              6) C-Tabs tabl
                              7) C-vimin poretabl
                              8) Poremax-C poretabl
                              9) Porevit-C 1000 poretabl
                             10) Puru-C purutabl
                             11) Redoxon-C poretabl
                             12) Vipore-C poretabl
                             13) Vita-C tabl

Seuraavista valmisteista suoritetaan korvausta lääkärin reseptiin tekemän merkinnän perusteella sairauden vaatiessa seuraavanlaista hoitoa:

Pitkäaikainen pääasiassa parenteraalinen ravitsemus; ja
Pitkäaikainen pääasiassa letkuruokinta  1) Allbee + C kaps
                              2) Beko forte tabl
                              3) B-Kombin Strong tabl
                              4) Berocca poretabl
                              5) B1-Heksavit tabl
                              6) Kirivit futura tabl
                              7) Lasten Multi-tabs tabl
                              8) Multi-B Strong tabl
                              9) Multipore poretabl
                             10) Multi-tabs tabl
                             11) Neurobion injekt, tabl
                             12) Neurobion forte tabl
                             13) Neuromax forte tabl
                             14) Neurovitan tabl
                             15) Optivit tabl
                             16) Polybion forte poretabl, tabl
                             17) Sana-Sol mikst
                             18) Tioctan-S tabl
                             19) Trineurin injekt, tabl

Seuraavista valmisteista suoritetaan korvausta kliinisen alan erikoislääkärin tutkimukseen perustuvan lääkärinlausunnon B tai muun vastaavan selvityksen perusteella seuraavissa sairauksissa ja hoitoa vaativissa tiloissa:

Selvät aliravitsemustilat (esim. 2610 A); ja
Vaikeat krooniset suoliston, maksan tai munuaisten sairaudet
(555, 556, 558, 571, 585)                 1) Allbee + C kaps
                              2) Beko forte tabl
                              3) B-Kombin Strong tabl
                              4) Berocca poretabl
                              5) B1-Heksavit tabl
                              6) Kirivit futura tabl
                              7) Lasten Multi-tabs tabl
                              8) Multi-B Strong tabl
                              9) Multipore poretabl
                             10) Multi-tabs tabl
                             11) Neurobion injekt, tabl
                             12) Neurobion forte tabl
                             13) Neuromax forte tabl
                             14) Neurovitan tabl
                             15) Optivit tabl
                             16) Polybion forte poretabl, tabl
                             17) Sana-Sol mikst
                             18) Tioctan-S tabl
                             19) Trineurin injekt, tabl
3 §

Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettujen lääkkeiden lisäksi korvataan näihin rinnastettavat apteekissa valmistetut lääkkeet sekä happi.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1656/92).

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Nuorempi hallitussihteeri
Pekka Humalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.