835/1993

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1993

Valtioneuvoston päätös lukion tuntijaosta

Valtioneuvosto on tänään opetusministeriön esittelystä lukiolain 20 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (708/92), päättänyt:

1 §

Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja, joita koulun tulee tarjota oppilaalle valittavaksi. Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja, muita koulukohtaisia kursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. Soveltavien kurssien sisällyttämisestä opetussuunnitelmaan päättää lukion ylläpitäjä. Soveltavat kurssit ovat oppilaalle valinnaisia.

2 §

Lukiossa annettavan opetuksen tuntijako on seuraava:


Oppiaine tai          Oppilaalle Syventävinä opin-
aineryhmä            pakolliset toina tarjottavien
                kurssit   kurssien vähim-
                      mäismäärä
Äidinkieli             6    2-
Kielet
 peruskoulun ala-asteelta alkava
 kieli (A-kieli)          6    2-
 peruskoulun ylä asteelta alkava
 kieli (B-kieli)          5    2-
 muut kielet                16-
Matematiikka
 lyhyt oppimäärä          6    2-
 pitkä oppimäärä          10    3-
Ympäristö ja luonnontieteet
 Biologia              2    2-
 Maantieto             2    2-
 Fysiikka              1    7-
 Kemia               1    3-
Katsomusaineet
 Uskonto/elämänkatsomustieto    3    2-
 Filosofia             1    2-
Psykologia             -    5-
Historia, yhteiskuntaoppi      5    3-
Taideaineet             3
 Musiikki            1- 2    3-
 Kuvaamataito          1- 2    3-
Liikunta, terveystieto       3    3-
Oppilaanohjaus           1     -
Pakolliset kurssit       45-49
Syventävät kurssit vähintään    10
Soveltavat kurssit
Yhteensä vähintään         75

3 §

Oppituntien lisäksi oppilaanohjauksessa oppilaille annetaan muuta ohjausta.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993. Tämän päätöksen mukaan laadittu opetussuunnitelma voidaan ottaa käyttöön lukuvuoden 1994-95 alusta lukien. Tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleen valtioneuvoston lukion tuntijakopäätöksen mukaan laadittua opetussuunnitelmaa voidaan noudattaa, kunnes lukion ylläpitäjä ottaa käyttöön tämän päätöksen mukaan laaditun opetussuunnitelman.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Apulaisosastopäällikkö
Jukka Sarjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.