833/1993

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1993

Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1994

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/92) 10 §:n ja 23 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Peruskoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset ja ammatilliset erityisoppilaitokset

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 12-14 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä oppilasta kohti vahvistettu keskimääräinen markkamäärä on

1) peruskoulussa 18 213 markkaa;

2) lukiossa 19 795 markkaa; sekä

3) ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa 33 672 markkaa.

2 §
Kuljetus ja majoitus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä oppilasta kohti vahvistettu keskimääräinen markkamäärä on

1) peruskoulussa 3 558 markkaa kuljetettavaa tai majoitettavaa oppilasta kohden;

2) lukiossa 2 063 markkaa kuljetettavaa tai majoitettavaa oppilasta kohden; sekä

3) ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa 2 815 markkaa kuljetettavaa oppilasta ja 4 772 markkaa majoitettavaa oppilasta kohden.

3 §
Kansalaisopistot ja musiikkioppilaitokset

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 15 ja 16 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen markkamäärä on

1) kansalaisopistossa 290 markkaa; sekä

2) musiikkioppilaitoksen ammatillisessa koulutuksessa 267 markkaa ja muussa koulutuksessa 218 markkaa.

4 §
Kirjastot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä kunnan asukasta kohti vahvistettu kirjaston keskimääräinen markkamäärä on 198 markkaa.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 1994 talousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, talousarvion hyväksymisajankohdasta lukien, jollei 2 momentista muuta johdu. Päätöstä sovelletaan määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 1994.

Valtioneuvosto vahvistaa vuodelle 1994 uudet yksikköhintojen keskimääräiset markkamäärät, jos hyväksytty valtion talousarvio ja sen yhteydessä annetut lait poikkeavat tässä päätöksessä tarkoitetuilta osin valtion talousarvioesityksestä vuodelle 1994.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Apulaisosastopäällikkö
Jukka Sarjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.