829/1993

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1993

Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen korosta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä 4 päivänä joulukuuta 1953 annetun asuntotuotantolain (488/53) 9 ja 20 §:n, 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain (247/66) 11 §:n 3 momentin sekä 24 §:n 2 ja 3 momentin sekä asuntotuotantolain muuttamisesta 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun lain (81/82) voimaantulosäännöksen 3 momentin sekä asuntojen perusparantamisesta 19 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain (34/79) 9 §:n 3 momentin nojalla,

sellaisina kuin niistä ovat 4 päivänä joulukuuta 1953 annetun asuntotuotantolain 9 § 17 päivänä huhtikuuta 1959 annetussa laissa (176/59) sekä 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain 24 §:n 2 momentti 19 päivänä tammikuuta 1968 annetussa laissa (33/68) ja 3 momentti 27 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (504/80), päättänyt:

1 §

Asunto-osakeyhtiö- ja omakotitalon rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten myönnetystä lainasta peritään toistaiseksi vuotuista korkoa 10,0 prosenttia, jos laina on myönnetty vuosina 1949-1981 tai ajalla 1.1.-28.2.1982.

2 §

Vuokra- ja asunto-osuuskuntatalon rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta varten myönnetystä lainasta peritään toistaiseksi vuotuista korkoa seuraavasti:

1) 10,0 prosenttia, jos laina on myönnetty vuosina 1949-1978;

2) 9,50 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1979;

3) 5,25 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1980 ja

4) 5,0 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1981 tai ajalla 1.1.-28.2.1982.

3 §

Asuntojen perusparantamisesta annetun lain (34/79) nojalla myönnettyjen lyhytaikaisten perusparannuslainojen korko on kahdelta ensimmäiseltä vuodelta kolme prosenttia ja sitä seuraavilta vuosilta 8,25 prosenttia vuodessa.

4 §

Milloin korko, jonka lainansaaja on velkakirjassa sitoutunut enintään suorittamaan, on edellä määrättyä korkoa pienempi, asuntolainan korko on toistaiseksi velkakirjassa määrätyn enimmäiskoron suuruinen.

5 §

Tätä päätöstä sovelletaan myös asuntolainaehdoin työllisyyden turvaamiseksi sekä auto- ja moottoripyöräveron tuotoista asuntotuotannon edistämiseksi ja suhdanneverovaroista vuokra-asuntokannan lisäämiseksi myönnettyjen lainojen korkoihin.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993. Päätöksellä kumotaan 8 päivänä lokakuuta 1992 annettu valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen korosta (914/92).

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1993

Ministeri
Pirjo Rusanen

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Jouko Narikka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.