827/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 1993

Valtioneuvoston päätös Suomen lipun väreistä

Valtioneuvosto on Suomen lipusta 26 päivänä toukokuuta 1978 annetun lain (380/78) 7 §:n nojalla sisäasiainministeriön esittelystä päättänyt:

Soveltamisala
1 §

Tämä päätös koskee Suomen lipun ja Suomen valtiolipussa olevan Suomen vaakunan värisävyjä.

Värijärjestelmät
2 §

Värisävyjen määrittelyssä on käytetty seuraavia värijärjestelmiä:

1) Commission Internationale de l'Eclairage -nimisen järjestön (jäljempänä CIE) vuosina 1931 ja 1976 antamat suositukset;

2) ruotsalaisessa standardissa SS 01 91 22 määritelty Natural Colour System (jäljempänä NCS); sekä

3) Pantone Matching System (jäljempänä PMS).

Värisävyt
3 §

CIE:n suositusten mukaisina suureina CIE:n standardivalolähdettä D65 käytettäessä ja mitattuna spektrofotometrilla (Minolta CM-1000), jonka optinen geometria on d/2° (diffuusi valaistus, heijastus mitattu kahden asteen kulmassa näytteen normaalin suhteen), värisävyt ovat seuraavat:

Sininen väri: valontiheyskerroin Y = 5.86 sekä värikoordinaatit x = 0.1856 ja y = 0.1696, L*a*b*-järjestelmässä L* = 29.06, a* = 7.24 ja b* = -36.98.

Punainen väri: valontiheyskerroin Y = 10.9 sekä värikoordinaatit x = 0.576 ja y = 0.312, L*a*b*-järjestelmässä L* = 39.4, a* = 59.0 ja b* = 29.6.

Keltainen väri: valontiheyskerroin Y = 45.7 sekä värikoordinaatit x = 0.486 ja y = 0.457, L*a*b*-järjestelmässä L* = 73.4, a* = 14.8 ja b* = 79.0.

4 §

Käytettäessä NCS-värijärjestelmää 3 §:ssä määriteltyjen värisävyjen likiarvoina voidaan käyttää seuraavia mallivärejä: sinistä vastaa malliväri 4060-R90B, punaista 1090-Y90R ja keltaista 0080-Y20R.

5 §

Käytettäessä PMS-värijärjestelmää 3 §:ssä määriteltyjen värisävyjen likiarvoina voidaan käyttää seuraavia mallivärejä: sinistä vastaa malliväri 294C, punaista 186C ja keltaista 123C.

Sallitut poikkeamat
6 §

Sallitut poikkeamat 3 §:ssä mainituista värisävyistä ovat enintään 4 CIE:n vuonna 1976 määrittelemää ΔE*ab -yksikköä.

Voimaantulo
7 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja sitä sovelletaan sanotun päivän jälkeen valmistettuihin ja maahan tuotuihin Suomen lippuihin ja lippukankaisiin.

Tällä päätöksellä kumotaan Suomen valtiolipun mallivärien näytteistä 28 päivänä toukokuuta 1925 annettu valtioneuvoston päätös (200/25).

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 1993

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Ismo Atosuo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.