825/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1993

Asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta eräistä valtioista peräisin oleviin piirimalleihin

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (32/91) 4 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annettua lakia (32/91) sovelletaan väliaikaisesti piirimalliin, jonka luoja tai se, jolle piirimallin luojan oikeus on siirtynyt, on alla olevassa luettelossa mainitun valtion kansalainen tai jolla on vakinainen asuin- taikka toimipaikka luettelossa mainitussa valtiossa:

Yhdysvallat

2 §

Yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annettua lakia sovelletaan myös piirimalliin, joka on ensimmäisen kerran levitetty yleisölle 1 §:ssä mainitussa valtiossa.

3 §

Tällä asetuksella kumotaan 14 päivänä kesäkuuta 1991 annettu asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta eräistä valtioista peräisin oleviin piirimalleihin (947/91).

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1994.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.