822/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1993

Asetus puolustusministeriöstä annetun asetuksen 10 ja 29 §:n muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan puolustusministeriöstä 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun asetuksen (223/82) 10 §:n 2 momentin 1 kohta ja 29 §,

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n 2 momentin 1 kohta 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1051/87) ja 29 § 1 päivänä syyskuuta 1989 annetussa asetuksessa (780/89), seuraavasti:

10 §

Lisäksi vaaditaan erityisenä kelpoisuusvaatimuksena:

1) kansliapäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin ja ministeriön toimialaan ja johtamiskokemusta taikka yksinomaan puolustusvoimien koulutusjärjestelmän mukaisen tutkinnon suorittaneelta kelpoisuus puolustusvoimien kenraalimajurin tai kontra-amiraalin virkaan;


29 §

Jos ministeriön virkaan on yksinomaisena kelpoisuusvaatimuksena kelpoisuus määrättyyn puolustusvoimien upseerin virkaan, on tällaiseen virkaan nimitetyn upseerin oikeudesta lukea hyväkseen palvelusvuosia sekä hänen muista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan soveltuvin osin voimassa, mitä puolustusvoimien upseereista on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa kansliapäällikön virkaan nimitettyyn upseeriin sovelletaan edelleen puolustusministeriöstä annetun asetuksen 29 §:ää sellaisena kuin se oli tämän asetuksen voimaan tullessa.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.