818/1993

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1993

Asetus ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun asetuksen 17 a §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista 31 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (762/90) 17 a §, sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1310/92), seuraavasti:

17 a §
Opiskelijan kotikunnan suoritettava korvaus

Ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettuun opiskelijan kotikunnan suoritettavaan korvaukseen sovelletaan seuraavia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen (820/92) säännöksiä soveltuvin osin:

1) 6 §:n 2 ja 3 momenttia oppilasmäärien laskemisesta;

2) 7 §:n 1 momentin 2 kohtaa ja 2 momenttia oppilasmäärien laskentapäivän soveltamisesta; sekä

3) 8 §:ää oppilasmäärien ilmoittamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.